Hoppa till verktygsfältet

Till det riksomfattande service urvalet för grupper som hör till arbetet gällande mental hälsa hör Depressionsskolorna, Nervositetsgrupperna och StressLess-grupperna. Därutöver kan det även finnas andra grupper på serviceställen. Du kommer överens om deltagandet i grupperna med våra sakkunniga i samband med uppgörelsen av vårdplanen.

Gruppaktiviteterna är praktiska. Deltagarna får information om mentalohälsa och lär sig hur man kan ta hand om sig själv. Därtill får deltagarna stöd från varandra och kan lära sig från varandras erfarenheter. Huvudmålsättningen är att öva färdigheterna. Deltagarna kan dela med sig om sina egna erfarenheter enligt hur det känns rätt. Alla deltagarna har bundit sig till att hålla diskussionerna i grupperna konfidentiella.

Informationen om grupperna uppdateras till denna sidorna på början av höst- och vårterminen. Kolla in länkarna. Mer information om grupperna får du på ditt egna serviceställe.

Grupper på svenska språket

Nervositetsgrupper på svenska

En distansgrupp startar på svenska 8.3.2023 kl. 9-11.
För vem: alla högskolestudenter i Finland
Gruppen arrangeras av SHVS Väst och SHVS Syd.
Om du redan har kontakt med SHVS kan du fråga efter Stressless-färdighetsträning när du besöker mottagningen. I annat fall ska du kontakta oss för bedömning av vårdbehovet per telefon eller via SelfChat.

StressLess-coachning

En distansgrupp startar på svenska 28.4.2023 klo 9.30-11.00.
För vem: alla högskolestudenter i Finland
Gruppen arrangeras av SHVS Väst och SHVS Syd.
Om du redan har kontakt med SHVS kan du fråga efter Stressless-färdighetsträning när du besöker mottagningen. I annat fall ska du kontakta oss för bedömning av vårdbehovet per telefon eller via SelfChat.

Depressionsskola

En national distansgrupp startar på svenska 1.2.2023 klo 13-14.30. Gruppen arrangeras av SHVS Väst. Om du redan har kontakt med SHVS kan du fråga efter Stressless-färdighetsträning när du besöker mottagningen. I annat fall ska du kontakta oss för bedömning av vårdbehovet per telefon eller via SelfChat.

Grupper på finska