Hoppa till verktygsfältet

De riksomfattande grupperna som tillhör service sortimentet för mentalhälsa är Depressionsskolan, Spänningsgrupperna och StressLess-grupperna.

SHVS:s gruppaktiviteter är praktiska. Deltagarna får information om mentalohälsa och lär sig hur man kan ta hand om sig själv. Därtill får deltagarna stöd från varandra och kan lära sig från varandras erfarenheter. Huvudmålsättningen är att öva färdigheterna. Deltagarna kan dela med sig om sina egna erfarenheter enligt hur det känns rätt. Alla deltagarna har bundit sig till att hålla diskussionerna i grupperna konfidentiella.