Hoppa till verktygsfältet

Till det riksomfattande service urvalet för grupper som hör till arbetet gällande mental hälsa hör Depressionsskolorna, Nervositetsgrupperna och StressLess-grupperna. Därutöver kan det även finnas andra grupper på serviceställen. Du kommer överens om deltagandet i grupperna med våra sakkunniga i samband med uppgörelsen av vårdplanen.

Gruppaktiviteterna är praktiska. Deltagarna får information om mentalohälsa och lär sig hur man kan ta hand om sig själv. Därtill får deltagarna stöd från varandra och kan lära sig från varandras erfarenheter. Huvudmålsättningen är att öva färdigheterna. Deltagarna kan dela med sig om sina egna erfarenheter enligt hur det känns rätt. Alla deltagarna har bundit sig till att hålla diskussionerna i grupperna konfidentiella.

Informationen om grupperna uppdateras till den här sidan på början av höst- och vårterminen. Mer information om grupperna får du på ditt egna serviceställe.