Hoppa till verktygsfältet

Till det riksomfattande service urvalet för grupper som hör till arbetet gällande mental hälsa hör Depressionsskolorna, Nervositetsgrupperna och StressLess-grupperna. Därutöver kan det även finnas andra grupper på serviceställen. Du kommer överens om deltagandet i grupperna med våra sakkunniga i samband med uppgörelsen av vårdplanen. Till vissa grupper kan du anmäla dig själv.

Gruppaktiviteterna är praktiska. Deltagarna får information om mental ohälsa och lär sig hur man kan ta hand om sig själv. Därtill får deltagarna stöd från varandra och kan lära sig från varandras erfarenheter. Huvudmålsättningen är att öva färdigheterna. Deltagarna kan dela med sig om sina egna erfarenheter enligt hur det känns rätt. Alla deltagarna har bundit sig till att hålla diskussionerna i grupperna konfidentiella.

Informationen om grupperna uppdateras på dessa sidor på början av höst- och vårterminen. Mer information om grupperna får du från ditt eget serviceställe.

Vänligen anmäl din frånvaro från gruppen i god tid i förväg för att undvika avgiften för oanvända mottagningstider.

Grupper på svenska

StressLess-distansgrupper på svenska

En StressLess-träning på svenska startar på fredagen den 19.1.2024 kl. 9.30–11 på distans. Kolla mer detaljerade mötesveckor av SHVS-proffs. Du kan ansöka till gruppen genom att använda ett formulär i webbtjänsten Self (kräver autentisering). Efter registrering kommer SHVS proffs kontakta studenterna. Gruppen är organiserad av SHVS Syd och SHVS Väst.

En nationell StressLess-träning på svenska startar på tisdagen den 20.2.2024 kl. 8.30–10.00 på distans. Kolla mer detaljerade mötesveckor av SHVS-proffs. Du kan ansöka till gruppen genom att använda ett formulär i webbtjänsten Self (kräver autentisering). Efter registrering kommer SHVS proffs kontakta studenterna. Gruppen är organiserad av SHVS digitala kliniken. Startdatumet har ändrats en vecka framåt!

Depressionskola

En national distansgrupp startar på svenska på onsdagen den 31.1.2024 kl. 13–14.30. Kolla mer detaljerade mötesveckor av SHVS-proffs. Om du redan har kontakt med SHVS kan du fråga efter Depressionsskolan när du besöker mottagningen. I annat fall vänligen kontakta oss för bedömning av vårdbehovet. Gruppen är organiserad av SHVS Väst.