Hoppa till verktygsfältet

Till det riksomfattande service urvalet för grupper som hör till arbetet gällande mental hälsa hör Depressionsskolorna, Nervositetsgrupperna och StressLess-grupperna. Därutöver kan det även finnas andra grupper på serviceställen. Du kommer överens om deltagandet i grupperna med våra sakkunniga i samband med uppgörelsen av vårdplanen.

Gruppaktiviteterna är praktiska. Deltagarna får information om mental ohälsa och lär sig hur man kan ta hand om sig själv. Därtill får deltagarna stöd från varandra och kan lära sig från varandras erfarenheter. Huvudmålsättningen är att öva färdigheterna. Deltagarna kan dela med sig om sina egna erfarenheter enligt hur det känns rätt. Alla deltagarna har bundit sig till att hålla diskussionerna i grupperna konfidentiella.

Informationen om grupperna uppdateras på dessa sidor på början av höst- och vårterminen. Mer information om grupperna får du från ditt eget serviceställe.

Vänligen anmäl din frånvaro från gruppen i god tid i förväg för att undvika avgiften för oanvända mottagningstider.

Grupper som hålls på svenska

Nervositetsgrupper på svenska (kan kallas också Spännargrupper)

En distansgrupp startar på svenska 3.10.2023 kl. 13–15
För vem: alla högskolestudenter i Finland
Om du redan har kontakt med SHVS kan du fråga efter Nervositetsgruppen när du besöker mottagningen. I annat fall ska du kontakta oss för bedömning av vårdbehovet per telefon eller via SelfChat.

Depressionsskola på svenska

En national distansgrupp startar på svenska 16.10.2023 kl. 13.30–15. Gruppen arrangeras av SHVS Väst. Om du redan har kontakt med SHVS kan du fråga efter Depressionskolan när du besöker mottagningen. I annat fall ska du kontakta oss för bedömning av vårdbehovet per telefon eller via SelfChat.

StressLess-gruppträning på svenska

Nästa StressLess-gruppträning på svenska startar 5.12.2023 kl. 8.30. Den nationella distansgruppen träffas via Teams. StressLess-gruppträningar är öppna för alla som har rätt att använda SHVS tjänster. Du kan ansöka till gruppen genom att använda ett formulär i webbtjänsten Self (kräver autentisering). Efter registrering kontaktar SHVS-proffs studenterna i ordningsföljd för registrering och erbjuder dem nästa möjliga startgrupp.