Skip to content
warning
16.1.2020 kl 12.00: Blanketterna för fakturor och betalningspåminnelser finns inte för tillfället i Self-tjänsten. Felet kommer att åtgärdas under vecka 4. Ta kontakt i brådskande ärenden med din studieorts serviceställe. Vi beklagar besväret.

TIDSBESTÄLLNING

Kontakta oss i SelfChat eller ring ditt serviceställes telefontjänst, så bedömer vi ditt vårdbehov och bokar en mottagningstid vid behov.

E-TJÄNSTER

I vår e-tjänst för studerande kan du enkelt och snabbt uträtta ärenden som gäller din hälsa. Kolla in Self-tjänsten här.

SERVICESTÄLLEN

HÄLSOINFORMATION

Är du orolig över din hälsa? Sök information och egenvårdsanvisningar i vår hälsodatabank för studerande.

VÅRA TJÄNSTER

Distansmottagning

Välkommen till distansmottagning

Nu kan du besöka SHVS:s vårdpersonals mottagningar i många ärenden också via en videolänk. För distansmottagning behöver du en dator eller en smarttelefon. Distansmottagningar sker i Self i enlighet med SHVS:s dataskydd.

Svara på hälsoenkät i Self

SHVS kallar alla förstårsstuderande till en hälsoundersökning. Har du redan besvarat undersökningen? Börja vår gemensamma resa genom att logga in på Self ovh berätta hur mår du idag.

KOLLA OCKSÅ

Håll huvudet högt!

Har du smärta i nacken och övre delen av ryggen? Huvudvärk? Tandgnissling? Om du har, är du inte ensam. Många studenter har samma typ av symtom. En dålig arbetsposition är ofta en orsak till denna typ av symtom.

studenten ger feedback om behandlingen

Vårdens kvalitet och patientsäkerhet

SHVS arbetar för att du ska vara nöjd med den vård du får. Vi följer anvisningar, rekommendationer och praxis som gäller vårdens kvalitet och säkerhet för att vården ska ha så hög kvalitet som möjligt och vara så säker som möjligt varje gång.

Nyheter

Förändringar i öppethållningstider för SelfChat

Nyheter
Tjänstetiderna för SelfChatten har förändrats. I fortsättningen är tjänstetiden för SelfChatten under vardagar kl. 12:00-14:00.

THL och FPA utreder välbefinnandet bland högskolestudenter

Nyheter
THL och FPA utför under våren en omfattande enkät bland högskolestudenter om deras hälsa och välbefinnande. Den nationella hälso- och välfärdsundersökningen av högskolestuderande 2020 når i mars 10 000 studenter vid universitet …

yths.fi har förnyats: Bättre service också på webben

Nyheter
SHVS nya webbsidor har publicerats. Den nya webbplatsen byggdes upp ur användarnas synvinkel.

Vårsemesteret började

Nyheter
Vårterminens medlemskap börjar 1.1.2020 och din studentkårs medlemsavgiften ska vara betald före en mottagningstid vid SHVS.