Hoppa till verktygsfältet

Du kan anlita SHVS tjänster om du är universitets- eller högskolestuderande som avlägger grundexamen och har betalat studentkårens medlemsavgift.

Du kan anlita våra tjänster när du är en nävaroanmäld studerande och ditt medlemskap i studentkåren är i kraft:

  • Om du har betalat din studentkårs medlemsavgift för hela läsåret, börjar din rätt att anlita SHVS tjänster den 1 augusti och slutar den 31 juli.
  • Höstterminens medlemskap börjar 1.8 och slutar 31.12.
  • Vårterminens medlemskap börjar 1.1 och slutar 31.7.

Du kan anlita våra tjänster när du har anmält dig som närvarande studerande och betalat studentkårens medlemsavgift. Också användning av webbtjänsten Self kräver att du har betalat medlemsavgiften. Hälsovårdsavgiften är 57 euro och ingår i studentkårens medlemsavgift, så du behöver inte betala den separat.

Observera att medlemsavgiften ska vara betald innan du kan anlita våra tjänster. Trots att betalningstiden för studentkårens medlemsavgift inte skulle ha gått ut kan du anlita våra tjänster först när du har betalat medlemsavgiften och uppgift om att du har betalat den har överförts till SHVS. Detta kan ta 3–7 vardagar.

Var beredd att bevisa att ditt medlemskap i studentkåren är i kraft med antingen ett giltigt studentkort, ett kvitto på att du har betalat studentkårens medlemsavgift eller universitetets studieintyg.

Ditt primära serviceställe är SHVS serviceställe på din studieort. Kontakta oss antingen på Self eller genom att ringa våra servicenummer då du bokar tid. Vid behov får du ett tidsbeställningstillstånd till ett SHVS-serviceställe på en annan ort.

Du kan anlita SHVS filialer om du är grundexamensstuderande vid en universitets- eller högskolefilial som hör till SHVS verksamhetsområde. Studerande som studerar vid en filial kan anvisas till vård på en annan ort om SHVS filial inte erbjuder den tjänst som behövs. Då ersätts resekostnaderna enligt billigaste studerandebiljett. 

Ansökan om resekostnader ska lämnas in inom två månader från resan. Du får anvisningar för reseräkningen när du bokar mottagningstiden. Resekostnaderna ersätts inte om du söker dig till andra serviceställen på eget initiativ.

Om du under ditt utbyte är närvarande som studerande vid ett finländskt universitet och har betalat studentkårens medlemsavgift, kan du anlita våra tjänster också under ditt utbyte. Observera särskilt vårt utbud av distanstjänster. Med hjälp av dem kan du sköta ärenden som gäller din hälsa också när du är utomlands.

Om du är en internationell studerande som avlägger en grundexamen vid ett finländskt universitet eller en finländsk högskola eller om du avlägger en utbytesperiod i Finland inom en internationell grundexamen, kan du anlita våra tjänster när du har betalat studentkårens medlemsavgift.

Du kan anlita våra tjänster också när du är på praktik om du har anmält dig som närvarande studerande vid ditt universitet och har betalat studentkårens medlemsavgift.