Hoppa till verktygsfältet

Du kan anlita SHVS tjänster om du är en högskolestuderande som avlägger grundexamen som har anmält sig som närvarane.

Du kan anlita SHVS tjänster om du:

 • är en universitetsstuderande (lägre eller högre högskoleexamen)
 • är en yrkeshögskolestuderande (yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen)
 • avlägger yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan eller
 • är en civil studerande vid Försvarshögskolan.

Du kan inte anlita SHVS tjänster om du:

 • studerar vid öppna yrkeshögskolan
 • studerar vid öppna universitetet
 • studerar vid Högskolan på Åland
 • avlägger påbyggnadsexamen (du studerar t.ex. för licentiat- eller doktorsexamen)
 • studerar till officer vid Försvarshögskolan
 • avlägger andra studier än examensstudier vid en högskola (du deltar t.ex. i fortbildning eller avlägger specialiseringsstudier eller en enskild studiehelhet)
 • deltar i en uppdragsutbildning
 • avlägger högre yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan
 • är en utländsk utbytesstudent i Finland och inte avlägger en examen vid en finländsk högskola.

Ditt primära serviceställe är alltid servicestället på din studieort. Vid behov kan du få en tid också till ett annat av SHVS egna serviceställen. Våra samarbetspartners serviceställen kan däremot endast anlitas av studerande som studerar på orten i fråga.

Om du under ditt utbyte är närvaroanmäld som studerande vid ett finländskt universitet, en finländsk högskola eller yrkeshögskola kan du anlita våra tjänster också under utbytesperioden. Du kan exempelvis använda våra digitala kommunikationstjänster och distanstjänster när du är utomlands.

Du kan anlita våra tjänster också när du är på praktik om du har anmält dig som närvarande studerande vid ett finländskt universitet, en finländsk högskola eller yrkeshögskola.