Hoppa till verktygsfältet

Du kan anlita SHVS tjänster om du är en högskolestuderande som avlägger grundexamen som har anmält sig som närvarande för terminen. Observera, att nya studerande har rätt att anlita våra tjänster tidigast 1.8. Rätten att använda tjänster gäller till slutet av terminen när du tar examen.

Du kan anlita SHVS tjänster om du:

 • är en universitetsstuderande (lägre eller högre högskoleexamen)
 • är en yrkeshögskolestuderande (yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen)
 • avlägger yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan eller
 • är en civil studerande vid Försvarshögskolan.

Du kan inte anlita SHVS tjänster om du:

 • studerar vid öppna yrkeshögskolan
 • studerar vid öppna universitetet
 • studerar vid Högskolan på Åland
 • avlägger påbyggnadsexamen (du studerar t.ex. för licentiat- eller doktorsexamen)
 • studerar till officer vid Försvarshögskolan
 • avlägger andra studier än examensstudier vid en högskola (du deltar t.ex. i fortbildning eller avlägger specialiseringsstudier eller en enskild studiehelhet)
 • deltar i en uppdragsutbildning
 • avlägger högre yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan
 • är en utländsk utbytesstudent i Finland och inte avlägger en examen vid en finländsk högskola.

Då du är utomlands på utbyte eller utlandspraktik

 • Vi kan inte på grund av patientförsäkringslagen utföra distansmottagningar om studeranden befinner sig på utbyte utomlands eller utlandspraktik.