Hoppa till verktygsfältet

Du kan anlita SHVS tjänster om du är en högskolestuderande som avlägger grundexamen som har anmält sig som närvarane.

Du kan anlita SHVS tjänster om du:

 • är en universitetsstuderande (lägre eller högre högskoleexamen)
 • är en yrkeshögskolestuderande (yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen)
 • avlägger yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan eller
 • är en civil studerande vid Försvarshögskolan.

Du kan inte anlita SHVS tjänster om du:

 • studerar vid öppna yrkeshögskolan
 • studerar vid öppna universitetet
 • studerar vid Högskolan på Åland
 • avlägger påbyggnadsexamen (du studerar t.ex. för licentiat- eller doktorsexamen)
 • studerar till officer vid Försvarshögskolan
 • avlägger andra studier än examensstudier vid en högskola (du deltar t.ex. i fortbildning eller avlägger specialiseringsstudier eller en enskild studiehelhet)
 • deltar i en uppdragsutbildning
 • avlägger högre yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan
 • är en utländsk utbytesstudent i Finland och inte avlägger en examen vid en finländsk högskola.

Då du är utomlands på utbyte eller utlandspraktik

 • Vi kan inte på grund av patientförsäkringslagen utföra distansmottagningar om studeranden befinner sig på utbyte utomlands eller utlandspraktik.