Hoppa till verktygsfältet

Vad har vi lyckats med? Vad kunde vi ännu utveckla?

Din respons är mycket viktig för oss – den hjälper oss utveckla vår verksamhet och förbättra våra tjänster. Vi behandlar all respons regelbundet och responsen beaktas i utvecklingen av verksamheten.

Du kan ge respons antingen under ditt namn som identifierad eller anonymt.

Vi har bättre möjligheter att utreda din respons om du ger feedback med ditt eget namn. För att ge respons med ditt eget namn måste du identifiera dig via suomi.fi-tjänsten med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat när du skickar in responsen. Kom också ihåg att i suomi.fi-tjänsten ge tillstånd att skicka meddelanden till dig.

Om du vill ge respons som gäller patientsäkerhet eller din behandling, se websidan Vårdens kvalitet och patientsäkerhet.

Om du har frågor som gäller behandling av uppgifter och denna dataskyddsbeskrivning, kontakta dataskyddsansvarigan via webbformulär.