Skip to content
warning
16.1.2020 kl 12.00: Blanketterna för fakturor och betalningspåminnelser finns inte för tillfället i Self-tjänsten. Felet kommer att åtgärdas under vecka 4. Ta kontakt i brådskande ärenden med din studieorts serviceställe. Vi beklagar besväret.

Vad har vi lyckats med? Vad kunde vi ännu utveckla?

Din respons är mycket viktig för oss – den hjälper oss utveckla vår verksamhet och förbättra våra tjänster. Vi behandlar all respons regelbundet i SHVS ledningsgrupper och responsen beaktas i stiftelsens verksamhetsprocesser och i utvecklingen av verksamheten.

Du kan ge respons antingen anonymt eller under ditt namn som identifierad.

När du ger respons under ditt namn, måste du identifiera dig via suomi.fi-tjänsten med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat när du skickar in responsen. Kom också ihåg att i suomi.fi-tjänsten ge tillstånd att skicka meddelanden till dig. Vi svarar på all respons som ges som identifierad inom tre vardagar.

Om ditt ärende gäller patientsäkerhet, dataskydd, en anmärkning eller din behandling, kontakta vid behov ditt serviceställe direkt.