Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

SHVS förbättrar likvärdig tillgång till vård och påskyndar behandlingsstarten

SHVS omorganiserar tillhandahållandet av hälsovårdstjänster för att ge högskolestuderande mer likvärdig tillgång till vård och snabbare erbjuda dem hjälp i hälsofrågor. Målet är att åtgärda väntetiderna som uppkommer särskilt i början av terminerna när det brukar bli rusning till mottagningarna.

Tidsbokningspraxisen kommer att förbättras. När studerande framöver kontaktar SHVS i frågor som gäller allmän, mental eller oral hälsa kommer SHVS att bedöma deras situation och vårdbehov och vid behov utan dröjsmål hjälpa dem att få tillgång till ytterligare tjänster hos SHVS. Om en mottagningstid behövs kommer den alltså att bokas genast i samband med den första kontakten. Dessutom får de studerande råd, anvisningar och egenvårdsmaterial.

Studerande som kontaktar SHVS i frågor som gäller mental hälsa kommer att få rätt riktad hjälp vid den första kontakten med vårdpersonal, så att det inte uppstår väntetider i början av vårdvägen. Först blir den studerande hänvisad antingen till en grupp eller till ledd egenvård, som innefattar råd och stöd av en psykiatrisk sjukskötare. Vid behov hänvisas den studerande vidare till en allmänläkare.

SHVS måste kunna producera hälsovårdstjänster för högskolestuderande effektivare än i dag. Från och med september skärps dessutom vårdgarantin beträffande hälsovårds-tjänster, vilket innebär att kunderna måste erbjudas tillgång till vård snabbare än i nuläget.