Hoppa till verktygsfältet

Författarna till historiken över SHVS: “Det var studerande som formade SHVS!”

Förebyggande psykisk hälsovård, hälsoundersökningar och praxis beträffande p-piller är goda exempel på sådant som SHVS på studerandes initiativ har främjat.

”SHVS har på studerandes begäran modigt tagit sig an nya utmaningar. ”Jag hoppas att denna modiga attityd och vilja att experimentera med nya idéer kommer att finnas kvar”, säger Kristina Kunttu, som tillsammans med Tapani Kunttu har skrivit en historik över studerandehälsovården.

Detta historiska verk, YTHS – Edelläkävijä. 90 vuotta opiskelijan terveyden ja opiskelukyvyn hyväksi (2021, på finska), beskriver olika skeden i studerandehälsovårdens historia från 1930-talet fram till år 2020.

Efter att ha forskat i historien har författarna kommit fram till att det i hög grad var de studerande som formade SHVS. Studerandeorganisationer har på ett betydande sätt bidragit till hur studerandehälsovårdens tjänster utvecklats under årtiondenas lopp.

”Jag blev överraskad av hur stort inflytande de studerande har haft”, säger Tapani Kunttu.

Båda författarna fascinerades av hur stor samhällelig betydelse SHVS har haft. Denna samhälleliga dimension finns naturligtvis fortfarande.

”Det är bra att lyfta fram för det omgivande samhället vilken viktig roll SHVS har i att främja hälsa och förebygga sjukdomar hos högskolestuderande”, säger SHVS vd Katariina Poskiparta.

Tillbakablickar på olika årtionden

SHVS styrelseordförande Tuomo Yli-Huttula berömmer den dramaturgiska båge som författarna lyckats skapa i verket.

”Där finns intressanta tillbakablickar på olika tidsperioder och intervjuer med personer som snart inte längre kommer att finnas kvar för att berätta om det som varit”, säger Yli-Huttula.

Kristina Kunttu har själv jobbat på SHVS i flera årtionden, först som allmänläkare och senare som forskare och med hälsofrämjande arbete. Tapani Kunttu, som är historiker och facklitterär författare specialiserad på samtidshistoria, kände också till stiftelsens historia tack vare sina tidigare uppdrag.

Skrivprocessen gav Kristina Kunttu nya perspektiv. Efter en lång karriär på SHVS var det intressant att sätta sig in i och få upp ögonen för varför saker och ting har skötts på ett visst sätt inom stiftelsen.

Hennes arbetserfarenhet avspeglar sig också i det historiska verket.

”Historiska verk speglar alltid sina författare i någon mån. Det förflutna betraktas genom Kristinas ögon, så att säga inifrån”, beskriver Poskiparta.

Värt att ta med sig det innovativa in på 2020-talet

När man läser historiken blir det uppenbart att SHVS alltid har varit en pionjär inom hälsovården. Yli-Huttula anser att den innovativitet som setts under de gångna årtiondena kunde vara en stor källa till inspiration när SHVS ska börja ta itu med att lösa den kris i form av ökad psykisk ohälsa som coronapandemin medfört.

”Gamla idéer behöver vi naturligtvis inte kopiera, eftersom metoderna och verktygen är annorlunda i dag”, preciserar Yli-Huttula.

Historiken tar inte upp den enorma förändring som skedde år 2021, då också yrkeshögskole­studerande fick tillgång till SHVS tjänster; antalet klienter som omfattas av studerande­hälsovården mer än fördubblades och personalstyrkan ökade rejält.

Yli-Huttula och Poskiparta tror att det också i en växande organisation är bra att värna om det som tidigare varit betydelsefullt. Till exempel det faktum att personalen gjorts delaktig i utvecklandet av tjänsterna har ökat lojaliteten och resulterat i långvariga anställningar. På samma sätt är det viktigt att lyssna på de studerandes åsikter också i fortsättningen.

Det är bra att känna till SHVS historia när stiftelsens framtid planeras. Men hur månne framtiden ser ut?

”Det är viktigt att vi kan erbjuda studerandehälsovård också i framtiden. Det bästa sättet att trygga studerandehälsovårdens framtid är att se till att tjänsterna är relevanta, håller hög kvalitet och erbjuds till en rimlig kostnad. Det är avgörande att de studerande upplever att våra tjänster är ändamålsenliga och meningsfulla, sammanfattar Poskiparta.