Skip to content
warning
16.1.2020 kl 12.00: Blanketterna för fakturor och betalningspåminnelser finns inte för tillfället i Self-tjänsten. Felet kommer att åtgärdas under vecka 4. Ta kontakt i brådskande ärenden med din studieorts serviceställe. Vi beklagar besväret.

Under läsåret ordnar vi mångsidig gruppverksamhet som kan ge vägledning och stöd för att uppnå balans i livet och främja din hälsa. Gruppverksamhet erbjuds vid flera serviceställen och på webben året om.

Största delen av grupperna är öppna och du kan själv anmäla dig till dem. Till vissa grupper behöver du anvisas t.ex. av en hälsovårdare. Närmare information om olika grupper och anmälan hittar du i tilläggsinformationen om gruppen ifråga.

SHVS:s gruppverksamhet genomförs huvudsakligen på finska. Universiteten ordnar studiecirklar och grupper som stödjer studierna också på andra språk. Information om dem får du av ditt universitet.