Hoppa till verktygsfältet

Under hela året ordnar vi mångsidiga förebyggande och vårdgruppsaktiviteter. Vi ordnar gruppaktiviteter lokalt på många serviceställen. Därtill har vi också distansgrupper som förverkligas via Teams-applikationen.

Noggrannare information om grupperna och anmälningsinstruktioner hittar du från tilläggsuppgifterna för varenda grupp.

SHVS ordnar riksomfattande gruppaktiviteter enligt service sortimentet på finska och svenska och enligt mån och möjlighet på engelska. För de svensk- och engelskspråkiga grupperna handlar det främst om distansgrupper. Kom dessutom ihåg att kolla de grupper som ordnas av din egen högskola.