Hoppa till verktygsfältet

Under terminerna erbjuder vi mångsidiga förebyggande och vårdgruppsaktiviteter både på distans och på våra serviceställen. Du kan få stöd för din hälsa och livshantering.

Du kan komma överens om deltagandet i gruppaktiviteter i samband med att du gör upp en vårdplan tillsammans med en sakkunnig. Till vissa grupper kan du anmäla dig själv.

Många grupper hålls på finska, men enskilda grupper är också organiserade på svenska och engelska. Kom dessutom ihåg att kolla de grupper som ordnas av din egen högskola.

Mental hälsa

Näring