Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Möjligt att testa sig för vanliga könssjukdomar också på distans

Studerande beställer årligen ca 20 000 tester för könssjukdomar via SHVS webbplats Testaa kotona. I den här texten berättar SHVS hälsovårdare om könssjukdomar och när det är bra att gå och testa sig.

Vad är könssjukdomar?

Könssjukdomar utgörs av en grupp sjukdomar som orsakas av bakterier, virus och urdjur (protozoer) och som i de flesta fall smittar vid sexuell kontakt. De vanligaste könssjukdomarna är klamydia, kondylom, herpes i underlivet (genital herpes), syfilis, gonorré och hiv.

Hur smittar könssjukdomar?

Könssjukdomar smittar vid oskyddat sex genom kontakt med skadad hud eller slemhinnorna i penis, slida, ändtarm och mun. En kondom eller slicklapp som använts korrekt under hela samlaget skyddar mot de flesta könssjukdomarna, och ett vattenlösligt eller silikonbaserat glidmedel minskar ytterligare risken för att kondomen går sönder. Kondylom och genital herpes kan dock smitta utanför de områden som skyddas av en kondom, också i sjukdomens symtomfria fas.

Könssjukdomar smittar inte via vatten i simhallar eller via bastulavar eller toalettsitsar. A- och B-hepatit samt kondylom kan förebyggas genom vaccination.

När bör man testa sig för könssjukdomar?

Du ska alltid testa dig för könssjukdomar om du har haft oskyddat sex eller om kondomen har gått sönder, särskilt om du får symtom som är typiska för könssjukdomar, till exempel avvikande flytningar från urinröret eller slidan eller sår i området runt könsorganen. Det är bra att komma ihåg att könssjukdomar inte alltid ger symtom. Också en symtomfri smittbärare kan sprida sjukdomen vidare utan att vara medveten om det, och därför är det viktigt att testa sig för könssjukdomar!

Det finns inget enskilt test som man kan ta för att testa sig för alla könssjukdomar på en gång. Eftersom testerna är sjukdomsspecifika ska du alltid kontrollera vilka sjukdomar du testas för.

Hur vanliga är könssjukdomar i Finland?

Statistik över förekomsten av könssjukdomar upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL). De vanligaste könssjukdomarna som diagnosticeras i Finland är klamydia (ca 16 000 fall per år), kondylom och genital herpes. Ca 200 fall av syfilis och över 600 fall av gonorré rapporteras årligen. Varje år konstateras dessutom ca 180 nya hivinfektioner i Finland. Av dessa är majoriteten av smittfallen kopplade till sexuellt umgänge.

Man kan få en könssjukdom i vilken ålder som helst, men en del av sjukdomarna är vanligast bland unga. Ett exempel är klamydia, som i majoriteten av fallen konstateras hos personer under 25 år, medan antalet fall av gonorré har ökat särskilt bland personer under 30 år.

Måste studerande betala för att få behandling för könssjukdomar?

Inom den offentliga hälso- och sjukvården är det gratis att bli testad och få behandling för könssjukdomar. Det här gäller också de tjänster som erbjuds av Studenternas hälsovårdsstiftelse, vars verksamhet i huvudsak finansieras med offentliga medel. Beroende på den studerandes boningsort delas kostnadsfria läkemedel mot könssjukdomar ut antingen via den offentliga hälso- och sjukvården eller så får den studerande ett recept och hämtar ut läkemedel på apoteket. Den studerande ska alltid göra ett kontrolltest efter läkemedelsbehandlingen.

Kräver testning för könssjukdomar alltid ett besök på mottagningen?

SHVS kunder kan beställa ett klamydia- och gonorrétestpaket via webbplatsen Testaa Kotona för att testa sig hemma. När testresultatet är klart får du ett meddelande om det i form av ett sms. Observera att om du inte själv kontaktar SHVS efter att ha fått ett positivt resultat kontaktar vi dig för att säkerställa att du får den behandling du behöver. Det krävs att du har en finsk personbeteckning och rätt att använda SHVS tjänster för att kunna använda denna tjänst.

Du kan också fylla i ett formulär för könssjukdomar i webbtjänsten Self. En sjukskötare inom digitala tjänster behandlar ditt formulär och skriver de laboratorieremisser som behövs, så att du kan besöka laboratoriet för provtagning.

Du kan också kontakta SHVS via chattjänsten i Self eller per telefon för bedömning av vårdbehovet.

Är det vanligt att testa sig för könssjukdomar på distans via SHVS?

I januari–september år 2023 togs sammanlagt 16 972 klamydia- och gonorrétester som beställts via SHVS webbplats Testaa kotona. Siffran innefattar både urinprov och prov som tas från slemhinnor – antingen i diagnostiskt syfte eller i kontrollsyfte. Flest tester för könssjukdomar tas i samband med högtider, till exempel runt nyår och efter valborg samt i början av hösten efter studiestarten.

Källor: Terveysportti.fi, THL.fi, SHVS statistik

Skribenten är sexualrådgivare och jobbar på SHVS som hälsovårdare.

SHVS hemtester för könssjukdomar

yths.testaakotona.fi

SHVS artikel om könssjukdomar

Hälsodatabanken: könssjukdomar