Hoppa till verktygsfältet

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 73,60 euro år 2023

Avgifterna för studerandehälsovården för högskolestuderande har fastställts för 2023 enligt lagen om studerandehälsovården för högskolestuderande. År 2023 kommer avgiften för högskolestuderandes studerandehälsovård att vara 73,60 euro per studerande, det vill säga 36,80 euro per termin. Högskolestuderande ska på eget initiativ betala hälsovårdavgiften till FPA för både vår- och höstterminen.

Hälsovårdsavgiften höjs med 2 euro jämfört med år 2022 för att kunna förbättra tillgången till tjänster. Dröjsmålsavgiften och den avgift som tas ut för oanvända mottagningstider ändras inte. 

FPA tar som dröjsmålsavgift 5 euro ifall den studerande betalar sin hälsovårdsavgift för sent. Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) tar ut en avgift på 40 euro av den studerande, om den studerande uteblir från sin bokade tid. Ingen avgift tas ut, om det finns en godtagbar anledning till att man uteblivit.

De examenstuderande som kommer från en annan EU- eller EES-stat, Schweiz eller Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland behöver inte längre betala hälsovårdsavgiften. De har fortfarande rätt att använda SHVS-tjänsterna. Kostnaderna för de studerandehälsovårdstjänster som en studerande använder ska i fortsättningen betalas av den stat som ansvarar för den studerandes sjukvård.

Statsrådets förordning om avgifter för studerandehälsovården utfärdas en gång i året.

Social och hälsovårdministeriets pressmeddelande: Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 73,60 euro år 2023

Högskolestuderande kan nu betala hälsovårdsavgiften för år 2023 till FPA | Privatpersoner | Fpa (30.11.2022 kela.fi)

(Länken lades till FPAs nyheten den 30 november 2022.)