Hoppa till verktygsfältet

Högskolor och studerandeorganisationer kan beställa MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s utbildningar Psykiska första hjälpen® (Mielenterveyden ensiapu®, MTEA), med handledare från SHVS.

Innehållet är riktat till tutorer, studerande som är aktiva i studentkårer och studerandeorganisationer, övriga studerande som är intresserade av ämnet, egenlärare, studiehandledare, personal som arbetar med välbefinnande på högskolorna samt övrig personal.

Kunskaper och färdigheter att bemöta psykisk ohälsa

Under utbildningarna Psykiska första hjälpen® 1 och 2 närmar man sig psykisk hälsa som en del av hälsan som helhet – som en resurs, som psykiskt välbefinnande och som människans förmåga att klara sig i vardagen. Man måste inte gå utbildningarna i nummerordning.

Båda utbildningarna tar 14 timmar att genomföra. Utbildningarna kan ordnas som webbkurser eller närundervisning – antingen på finska eller svenska.

Utbildningen Det sårbara sinnet – lär dig känna igen och stöda (MTEA2) ger kunskap om de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och symtomen på dem. Ett mål är att minska det stigma som är förknippat med psykisk ohälsa. Utbildningen ger färdigheter att bemöta psykisk ohälsa och uppmuntrar deltagarna att ta upp också svåra frågor. Utöver de vanligaste formerna av psykisk ohälsa behandlas även teman som självdestruktivt beteende, psykoser och missbruk av berusningsmedel. Deltagarna får också lära sig hur de kan tillämpa psykiska första hjälpen i olika situationer.

Utbildningen Det sårbara sinnet – lär dig känna igen och stöda (MTEA2) ger kunskap om de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och symtomen på dem. Ett mål är att minska det stigma som är förknippat med psykisk ohälsa. Utbildningen ger färdigheter att bemöta psykisk ohälsa och uppmuntrar deltagarna att ta upp också svåra frågor. Utöver de vanligaste formerna av psykisk ohälsa behandlas även teman som självdestruktivt beteende, psykoser och missbruk av berusningsmedel. Deltagarna får också lära sig hur de kan tillämpa psykiska första hjälpen i olika situationer.

MIELI rf har utbildat SHVS psykologer till ledare för första hjälpenkurserna.

Kontaktpersonen i högskolesamfundet ska

  • beställa utbildningen i samråd med en psykolog på SHVS (minst fyra månader före önskad tidpunkt)
  • hitta och boka en undervisningslokal som lämpar sig för närundervisning
  • marknadsföra utbildningen till målgrupperna, ta emot anmälningar och vidarebefordra dem till SHVS psykolog senast tre veckor före utbildningen (det krävs minst 10 anmälda för att utbildningen ska bli av) samt
  • betala licensavgiften (år 2023 40 euro/anmäld och år 2024 50 euro/anmäld) till MIELI rf.

SHVS psykolog håller kontakt med MIELI rf (till exempel meddelar att utbildningen ska ordnas, beställer böcker och förmedlar deltagarnas uppgifter för insamling av feedback).