Hoppa till verktygsfältet

Studerande får både bas- och säsongvaccionationer på SHVS. Basvaccinationerna på SHVS serviceställe får du på din studieort. Basvaccinationer omfattar vaccinationerna som hör till det nationella vaccinationsprogrammet såsom vaccin mot stelkramp, difteri och polio. Vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria. Läs mer om det nationella vaccinationsprogrammet på THL:s sidor.

En del vaccinationer såsom influensavaccin är säsongvaccinationer. Influensavaccinationerna ordnas årligen enligt ett program som meddelas separat. Vi informerar om vaccinationsschemat på våra sidor i god tid innan influensasäsongen börjar.

Om du hör till en riskgrupp, får du också vaccinationerna för riskgrupper och rådgivning om dem hos oss. Läs mer om vaccination av vuxna som hör till riskgrupper på THL:s sidor.

Boka en tid för vaccination genom att kontakta oss antingen via SelfChat eller genom att ringa vårt servicenummer.

Så här kontrollerar du dina vaccinationer

  • Ta reda på vilka basvaccinationer du tidigare fått (MPR, polio, stelkramp-difteri) t.ex. på ditt rådgivningskort eller vaccinationskort eller på hälsovårdscentralen i kommunen där du bodde som barn. Från och med år 2015 syns vaccinationsuppgifterna på MittKanta-sidor.
  • Om du har fått andra vaccinationer, kan du alltid ta reda på vaccinationstidpunkten och -dosen på stället där vaccinationerna gavs. Exempelvis hepatitvaccinationer är sådana vaccinationer.
  • En del av studenterna kan ha fått vaccinationer mot stelkramp-difteri-kikhosta (dtap) och hjärnhinneinflammation i armén.