Hoppa till verktygsfältet

Ny studerande välkommen till SHVS!

Du är som högskolestuderande hjärtligt välkommen att använda hälsovårdstjänster hos oss. SHVS är studerandes stöd för hälsa och välfärd.

Vinnaren för Sätt fart! -tävlingen har lottats

Sju ämnesföreningar deltog i tävlingen. Som vinnare för tävlingen lottades ämnesföreningen Oidipus ry. Föreningen är ämnesförening för psykologistuderande vid Itä-Suomen ylippisto.

Studeranderådets år 2021

SHVS studeranderåds första verksamhetsår gav lärdomar och tankar om hur verksamheten kan utvecklas. Rådsmedlemmarna stod för en gedigen arbetsinsats bland annat när det gällde arbetet med att utveckla webbtjänsten Self och färdigställa en ny guide med temat samråd om studerandehälsa.

Kolla öppettiderna för jul och nyår

SHVS:s digitala tjänster och distanstjänster betjänar studerande normalt på vardagar. De riksomfattande servicenumren för bedömningen av vårdbehovet och servicehandledningen håller öppet mån-tors kl. 8.00–15.00 och fre kl. 8.00–14.00.

SHVS riksomfattande telefontjänst förnyas

Återuppringningssystemet som är kopplat till SHVS riksomfattande servicenummer byts ut, och tjänstens innehåll förnyas. Tack vare det nya systemet förbättras telefonservicen och det blir smidigare att uträtta ärenden. Servicenumren och tiderna förblir desamma som tidigare. Det nya systemet tas i bruk 10–15.12.2021.

Nu kan du ladda ner SHVS Näring till din telefon

Vi har lanserat en ny digital tjänst med fokus på näring och kost. Tjänsten ger dig tillgång till färdighetsträning, podcaster, artiklar och andra mångsidiga funktioner oberoende av tid och plats.

Delta i Sätt fart! -tävlingen

Utmaningen är en del av vårt temaår Motion 2021-2021 vars syfte är att motivera högskolestuderande att motionera.

SHVS med på välmåendeveckorna

SHVS sakkunniga deltar under hösten runtom Finland i högskolornas välmåendeveckor. Kom och prata med SHVS:are så får information om både våra tjänster och välbefin-nandet.

Ny studerande välkommen till SHVS!

Du är som högskolestuderande hjärtligt välkommen att använda hälsovårdstjänster hos oss. SHVS är studerandes stöd för hälsa och välfärd.

SelfChatten återvänder 3.5.

SelfChatten öppnar på måndagen den 3.5. och därmed finns kan du återigen använda två olika tjänstekanaler.

Hjälpmedel till din coronavardag

i sammanställt olika tips för att underlätta din vardag under den rådande pandemin. Materialet behandlar mentalt välbefinnande, ergonomi och motion.

Påskens öppettider 2021

Alla våra serviceställen är öppna på skärtorsdagen (1.4) kl. 8.00–12.30 och bedömning av vårdbehovet kl. 8.00‒12.00. Alla våra serviceställen är stängda under påsken 2.–5.4.2021

Prioritera psykiskt välbefinnande och vila

Om vi rör på oss tillräckligt hjälper det oss att orka bättre vad beträffar vårt psykiska välbefinnande. Motion kan leda bort uppmärksamheten från negativa tankar och vara ett bra medel för att skapa och upprätthålla relationer.

Motionera på ett skonsamt sätt

Genom att motionera kan du upprätthålla din hälsa och funktionsförmåga. Motion är ett fungerande och viktigt sätt att lindra stress och tanka energi.

10 fakta om nyttan med vardagsmotion

Visste du att rörelse i alla former, om så bara att resa sig från sittande till stående position, är bra för hälsan? Bekanta dig med 10 fakta om nyttan med vardagsmotion!

Feedbacken innehöll tack, kritik och utvecklingsförslag

Totalt 2 798 tack, kritiska kommentarer och utvecklingsförslag – så många meddelanden med feedback fick vi via vår webbplats yths.fi (1 088) och via pekskärmarna på våra serviceställen (1 710) under år 2020.

Den elektroniska hälsoenkäten finns på Self!

Vi kallar alla förstaårsstuderande som inlett sina studier på vårterminen 2021 att svara på den elektroniska hälsoundersökningen. Börja vår gemensamma resa på ett bra sätt genom svara på hälsoenkäten i Self.

Drop in-lunchträffar: lär dig stresshantering på lunchrasten

Äter du ofta lunch ensam framför datorn? Upplever du konstant stress? Känner du att du inte klarar av allt du borde, att du har svårt att koncentrera dig? Under en halvtimmes drop in-lunchträff lär du dig att vara mer närvarande under din lunchrast.

Visste du det här om xylitol?

Veckan 6 är xylitolveckan i Finland. Xylitol och munhälsa kommer att visas på yths.fi och sociala medier för att hedra veckan.

SHVS2021 Facebook-live!

Är du fundersam över studerandehälsovårdens kommande förändringar? Bemästra fakta! Kom med på vårt Facebook-live evenemang 10.12.2020 kl. 14-15.00.

Skydda dig med influensavaccin!

Den exceptionellt stora efterfrågan på influensavaccin har lett till en riksomfattande tillgångsproblem som också berör SHVS.

Tips för att klara av coronasituationen

När coronasituationen fortsätter, funderar allt fler av oss på hur vid orkar och var vi kan hitta krafter för att klara av situationen. Här har vi samlat några tips!

Den nya servicemodellens pilotprojekt inleds 1.10

De två grundpelarna för SHVS nya servicemodell – en ansvarsteammodell samt digitala tjänster och distanstjänster – tas i bruk genom pilotprojekt från och med 1.10. Pilotprojekten fortsätter till årets slut.

Intyg och utlåtanden hos SHVS

I enighet av linjedragningarna i guiden för studerandehälsovården, utfärdar SHVS inte intyg för frivilliga utbytesstudier. Undantaget är de studerande som ska på obligatoriskt utbyte.

Välkommen till SelfChat!

SelfChat hjälper dig med bedömningen av vårdbehovet, hälsorådgivning och serviceguide.

Öppettider under sommaren 2020

Alla våra serviceställen håller stängt på midsommarafton 19.6.2020 och sedan sommarstängt under tiden 6.7.-2.8.2020.

SelfChatten är tillbaka!

Chatten betjänar studerande återigen på ett bekant sätt vid bedömningen av vårdbehovet fr.o.m. 6.5.2020.

Öppettider under valborg

Alla SHVS serviceställen är öppna på vappafton (30.4) kl. 8.00–12.30. Alla våra serviceställen är stängda på vappen 1.5.2020.

Påskens öppettider

Alla våra serviceställen är öppna på skärtorsdagen (9.4) kl. 8.00–12.30. Alla våra serviceställen är stängda under påsken 10.-13.4.2020.

Tack och kritik

Tack för din feedback! Din respons är värdefull för oss. SHVS samlade in år 2019 över 14 610 tack, utvecklingsförslag och kritiska kommentarer.

Lunch tillsammans på SHVS-dagen

SHVS-dagen återvänder för tredje gången! I år ordnas dagen på onsdagen 18.3.2020 med temat #lunchsallskap och dagen kommer att synas vid studentrestauranger runt Finland.

Xylitol, xylitol!

På vecka 6 firas den årliga xsylitolveckan i Finland. Meningen med xylitolveckan är upplysa allmänheten om oral hälsa och xylitol. Alla våra serviceställen deltar i xsylitolveckan.

THL och FPA utreder välbefinnandet bland högskolestudenter

THL och FPA utför under våren en omfattande enkät bland högskolestudenter om deras hälsa och välbefinnande. Den nationella hälso- och välfärdsundersökningen av högskolestuderande 2020 når i mars 10 000 studenter vid universitet och yrkeshögskolor i Finland. ”Är studenterna stressade? Vad tänker de om sin framtid eller om att bilda familj? Dessa frågor har dryftats i offentligheten, men…

Vårsemesteret började

Vårterminens medlemskap börjar 1.1.2020 och din studentkårs medlemsavgiften ska vara betald före en mottagningstid vid SHVS.

Öppettider vid julen 2019

Alla våra verksamhetsställen håller stängda under tiden 24.12.2019–1.1.2020. Det finns skillnader i öppettiderna på de olika verksamhetsställena vid julen. Kontrollera exakta öppettider på ditt eget verksamhetsställets sida.

SHVS – 50 år av mentalvårdsarbete

Nervläkarmottagning, mentalhygieniskt arbete, långvarig psykoterapi, förebyggande mentalvårdsarbete, kamratstödsgrupper, digitala tjänster.

Chatta med oss i yths.fi/sv

Under pilotprojektet betjänar dig en ny chatt, InfoChat, på våra webbsidor yths.fi/sv från 6.11. till 14.2.

Influensa i luften!

Vi lever igen i tider då de obehagliga influensavirusen börjar vakna och bli aktiva. Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot influensa och nu börjar det bli dags.

1 2