Hoppa till verktygsfältet

Patientjournaler i pappersform som gäller studerande i Tammerfors kan inte beställas under perioden 1.11.2023–31.1.2024

Patientjournaler i pappersform som gäller studerande som besöker SHVS serviceställen i Tammerfors är inte tillgängliga 1.11.2023–31.1.2024. Under denna period kan studerande alltså inte beställa patientjournaler i pappersform som omfattar åren 1979–2000 och som upprättats i samband med besök i huvudsak på serviceställena i Tammerfors, Seinäjoki eller Tavastehus. Avbrottet beror på en flytt av patientdataarkivet. Vi beklagar besväret som avbrottet medför.

Läs tidigare uppdateringar

Uppdatering 1.9.2023:

Vattenskadan som inträffade vid SHVS serviceställe i Tammerfors i början av juli har visat sig vara något mer omfattande än tidigare antagits. Utöver vad som beskrivs nedan har även cirka 700 SHVS Mellerstas patientkort som gäller allmän hälsa under åren 1979–2000 förstörts i vattenskadan. Personer som eventuellt berörs kan kontakta via kontaktformulär som finns i den ursprungliga nyheten.

Den ursprungliga nyheten 12.7.2023: Dokument i SHVS:s patientarkiv utsatta för vattenskada

På grund av vattenskada i Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) verksamhetsenhet i Tammerfors har en del dokument i patientarkivet skadats permanent. Orsaken till vattenskadan var rikligt regn som ledde till att vatten trängt in i SHVS:s verksamhetsenhet i Tammerfors under tiden 2-3.7.2023.  SHVS har rapporterat det skedda enligt dataombudsmannens direktiv.

Det skadade materialet omfattar patientkort och röntgenfotografier som gäller oral hälsovård under åren 1996–1998 samt patientuppgifter gällande ca 1000 registrerade klienter vid SHVS.   Eftersom det är frågan inom gamla röntgenbilder och patientdokument som inte föreligger i elektronisk form, har dokumenten knappast någon betydelse ur patientvårdssynpunkt.

Vi beklagar djupt det skedda.  I syfte att säkerställa patentarkivet ännu effektivare framöver har vi vidtagit och vidtar fortgående åtgärder med tanke på datasäkerheten i framtiden.  

Personer som varit klienter under åren 1996–1998 vid SHVS för att sköta sin orala hälsa kan vid behov be om tilläggsinformation hos SHVS:s dataskyddsombud med användning av kontaktblanketten till dataskyddsombudet.

Mer information: Reetaleena Hietala, Regionchef, SHVS Mellersta, reetaleena.hietala(at)yths.fi