Hoppa till verktygsfältet

Teija Kulmala ny chefsöverläkare på SHVS 

Medicine doktor och specialisten i gynekologi Teija Kulmala inledde sitt arbete som SHVS chefsöverläkare 8.8.2022. I sitt jobb ansvarar Kulmala för SHVS tjänster, utveckling av service-produktionen och rapportering.

Kulmala har en lång och mångsidig erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvården från både den privata och offentliga sektorn, och detta innefattar allt från primärvårdstjänster till den specialiserade sjukvården. Innan hon gick över till SHVS jobbade hon bland annat som chefsläkare inom den kommunala primärvården i Birkaland och som chef för affärsverksamheten i Pihlajalinnakoncernen.

– Teijas omfattande ledarskapserfarenhet och ‑kunnande kommer att vara till stor nytta för SHVS. Hon har också ett bra tankar om hur studerandehälsovården kan utvecklas, säger SHVS vd Katariina Poskiparta.

De första arbetsuppgifterna som Kulmala kommer att ta itu med på SHVS är bland annat att befästa SHVS verksamhet i den nya verksamhetsmiljön samt utvecklandet av de digitala tjänsterna och lågtröskeltjänsterna inom mental hälsa. 

– SHVS verksamhet såväl som kund- och personalmängd växte kännbart för drygt 1,5 år sedan. Processen med att organisera arbetet i den nya verksamhetsmiljön har framskridit bra, och vi fortsätter att arbeta in de nya rutinerna och den nya servicemodellen. En annan central fråga är välfungerande och mångsidiga digitala tjänster, som är något våra kunder förväntar sig av oss. På SHVS har dessa tjänster utvecklats tillsammans med de studerande redan en lång tid, och vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Målet är också att utöka utbudet av lågtröskeltjänster, så att vi kan svara på det ökade behovet av tjänster inom mental hälsa. Vi känner ännu av effekterna av coronapandemin, och utöver kriget i Ukraina skapar också den allmänna ekonomiska situationen osäkerhet i de studerandes vardag och hotar välbefinnandet, säger Kulmala.

Studerandehälsovården är ett nytt område för Kulmala. Kulmala ser SHVS roll inom den finländska hälso- och sjukvården som viktig och arbetet bland de studerande som betydelsefullt. 

– SHVS experter har ett unikt kunnande om studerandehälsovård som inte finns någon annanstans. När vi sköter våra uppgifter effektivt och väl har det positiva effekter på många håll. Vid sidan av den offentliga hälso- och sjukvården och välfärdsområdena, som snart inleder sin verksamhet, är vi en kunnig och samarbetsvillig tjänsteproducent. Och framför allt gör vi det möjligt för de studerande att koncentrera sig på sitt eget arbete, det vill säga sina studier, så att studierna framskrider väl och slutförs i tid.  

Teija Kulmala