Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Studerandehälsovårdens tjänster omfattar

VerksamhetsformerCentrala tjänster

1. Studiemiljö- och studiesamfundsarbete

 • Regelbundet samarbete med intressegrupperna, i synnerhet med läroanstalterna och studerandeorganisationerna
 • Sakkunnigverksamhet
 • Hälsofrämjande kommunikation
 • Inspektioner av studiemiljöerna vart 3:e år samt årlig uppföljning

2. Hälsovårdstjänster
Individuell uppföljning och främjande av hälsa, välbefinnande och studieförmåga

 • Hälsorådgivning individuellt och i grupp
 • Periodiska hälsokontroller: 1) hälsovårdare och allmänläkare, 2) kontroll av munhälsan och skapande av vårdplan
 • Förebyggande munhälsoåtgärder
 • Förebyggande av smittsamma sjukdomar: hälsokontroller, vaccinationer (det nationella vaccinationsprogrammet)
 • Familjeplanering
 • Undersökningar, intyg och utlåtanden som hör samman med studierna och som förutsätts i lagen om smittsamma sjukdomar och i övrig lagstiftning
 • Reserådgivning inkl. studentutbyte (den studerande skaffar själv de vacciner som behövs inför resan, men de kan ges inom studerandehälsovården)
 • Grundläggande psykologiska undersökningar

3. Sjukvårdstjänster samt mun- och tandvårdstjänster som ingår i primärvården

 • Bedömning av vårdbehovet
 • Icke-brådskande vård inkl. vård som ges inom 1-7 dagar
 • Vård som förutsätter kunnandet av en specialistläkare (psykiater) eller specailisttandläkare, då patienten enligt nivåstruktureringen av vården inte hör till den specialiserade sjukvården
 • Laboratorie- och bildundersökningar som ingår i primärvården och görs för diagnostisering och behandling av sjukdomar.
 • Fysioterapia
 • Näringsterapi
 • Talterapi som hör samman med utbildningsområdet (inledande utredningar av röstrubbningar hos stuerane som kommer att ha rösten som arbetsredskap)

Studerandehälsovårdens tjänster omfattar inte

Jourverksamhet, d.v.s. brådskande sjukvård enligt 50 § i hälso- och sjukvårdslagen

Specialundersökningar i samband med diagnostisering av sjukdomar

 • Behovet av undersökningar ska dock identifieras och patienten ska hänvisas till fortsatta undersökningar och vård
 • T.ex. ENMG, Holter-EKG, arbetsprov (ergometri), polysomnografi, endoskopiska undersökningar genom de naturliga kroppsöppningarna, MRT, datortomografi (exklusive mun- och tandvård)

Uppföljningsbesök och ‑undersökningar som ordinerats inom den specialiserade sjukvården och som gäller en långvarig sjukdom, där behandlingsansvaret ligger på den specialiserade sjukvården

 • T.ex. epilepsi, reumatism, långtidsuppföljning av cancersjukdomar, psykossjukdomar

Förbrukningsartiklar som behövs i behandlingen av en långvarig sjukdom (enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen)

Medicinsk rehabilitering och hjälpmedelstjänster (enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen)

Beviljande av intyg som inte hör samman med vården eller studierna

 • T.ex. läkarintyg för körkort, läkarintyg som behövs för ansökan om skjutvapentillstånd, intyg för studerande som åker på studentutbyte

Laboratorie- och bildundersökningar som inte är avsedda för diagnostisering eller behandling av sjukdomar eller ingår i de lagstadgade uppgifterna

 • T.ex. undersökningar inför ett studentutbyte och undersökningar som görs i samband med arbetspraktik och som inte grundar sig på lagen, bl.a. salmonellaintyg för arbetsuppgifter som inte hör till de uppgifter som avses i 56 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Samordning av individens och samfundets psykosociala stöd i akuta, omskakande situationer

Rehabiliteringstjänster i samband med sjukdomar orsakade av berusningsmedel

Avvänjnings- och substitutionsbehandling för personer med opioidberoende

Mödrarådgivningstjänster

 • Det är önskvärt att studerande erbjuds mödrarådgivningstjänster på studieorten. Tjänsterna medför rätt till fakturering av kommunen.