Hoppa till verktygsfältet
Servicenumret för oral hälsa är överbelastat. Servicenumret för oral hälsa betjänar exceptionellt mån-fre till kl. 14.30 och på fre till kl. 13.30. Vi beklagar besväret.
sexuell hälsa

Sexualitet är en central del av hälsa och välbefinnande. I bästa fall ger det energi och utgör en resurs. Enligt WHO:s definition är sexuell hälsa ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, psykiskt och socialt välbefinnande i samband med sexualitet.

En god sexuell hälsa kräver en positiv och respektfull inställning till sexualitet och sexuella relationer samt att alla har möjlighet till njutningsfulla och trygga sexuella erfarenheter när de så önskar. För att alla ska kunna ha en god sexuell hälsa måste alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas.

Frågor inom sexuell hälsa som är viktiga för studerande gäller bland annat relationer, preventivmedel och förebyggande av könssjukdomar.