Hoppa till verktygsfältet

Sociala relationer är en central del av människans välbefinnande och mentala hälsa. Människan har ett naturligt behov att vara tillsammans med andra och känna gemenskap. För vissa innebär detta ett stort nätverk av kompisar, medan en eller två nära vänner räcker för andra. I vilket fall som helst fungerar känslan av att vara en del av en grupp som en resurs under svåra tider och gör det möjligt att glädjas tillsammans i goda stunder.

För att skapa och upprätthålla sociala relationer behövs sociala färdigheter. Dessa färdigheter börjar byggas upp redan i barndomen och resultatet beror på temperament, uppväxtmiljö och erfarenheter av sociala relationer. Vissa är naturligt utåtriktade och njuter av andra människors sällskap, medan andra behöver mer egentid och kan uppleva att sociala situationer är ansträngande. För vissa har uppväxtmiljön stött utvecklingen av goda sociala färdigheter genom att ge exempel på god interaktion och möjliggöra övning av färdigheterna. Andra får dock öva utan exempel och måste lära sig av misstag.

Ju mer positiva erfarenheter av sociala relationer du har, desto lättare är det att skapa relationer också i framtiden. Positiva erfarenheter hjälper dig få en bild av dig själv som en omtyckt person som har lätt för att få kontakt med andra. Om du har upplevt besvikelser, diskriminering eller mobbning i sociala relationer, får du lätt en negativ bild av dig själv och det blir svårare att skapa nya sociala relationer. Utveckling av sociala färdigheter senare i livet kräver att du lär dig nya färdigheter, kanske också lär dig lägga av gamla vanor, och att du iakttar din självbild när det gäller hur dina föreställningar om dig själv och andra styr ditt beteende i sociala situationer.

Upplevelser av ensamhet

Om det sociala nätverket inte motsvarar behoven upplever människan ensamhet. Det är skäl att skilja mellan ensamhet och att vara ensam. Å ena sidan kan du vara ensam också i en grupp, å andra sidan innebär att vara ensam inte nödvändigtvis en känsla av ensamhet utan kan vara ett önskat och eftersträvat tillstånd. Ensamhet har en betydande inverkan på det psykiska välbefinnandet och ökar bland annat risken för humörsymtom. När ensamheten blir långvarig börjar den sänka självkänslan och göra det svårare att skapa nya relationer.

När vi talar om ensamhet är det viktigt att komma ihåg att det kan finnas många orsaker till ensamhet. Det kan vara fråga om en långvarig svårighet att skapa nära relationer som leder till en ond cirkel där den negativa självbilden gör det svårare att handla i sociala situationer. Det kan också vara fråga om faktorer i samband med livssituationen. Att flytta till en ny ort, sluta med en hobby, avsluta ett förhållande eller få barn kan bland annat leda till en tillfällig upplevelse av ensamhet. Kom ihåg att ensamhet inte är ditt eget fel eller ett tecken på att det skulle vara något fel på dig.

Effekten av sociala medier

Nuförtiden medför sociala medier ett nytt inslag i sociala relationer. I bästa fall skapar sociala medier nya möjligheter till kontakt och nätverkande, men samtidigt har de negativa effekter då de utsätter oss för jämförelse, orealistiska förväntningar och näthat samt kan öka upplevelsen av ensamhet.

Många har ett stort antal vänner på sociala medier, men antalet nära relationer kan ändå vara lågt. Sociala medier visar ofta de bästa bitarna av människors liv, vilket skapar förvrängda uppfattningar och kan få ens eget liv att verka mer tråkigt och problematiskt än andras. Samtidigt kan delande av svåra stunder fungera som kamratstöd för andra som kämpar i samma situation och göra det möjligt att få stöd i sociala medier.

Du kan observera din användning av sociala medier exempelvis genom att fundera på hurdana effekter sociala medier har på dig, om du kan följa sociala medier tillräckligt kritiskt och om du kan utnyttja sociala medier som stöd för andra sociala relationer i stället för att de blir en faktor som stör dem.

Så här tar du hand om dina sociala relationer:

  • Håll kontakt med dina vänner. Fråga hur de mår och berätta vad som hänt dig – delade erfarenheter stärker vänskapen.
  • Våga ty dig till andra i svåra tider. Vänskap innebär att båda ger och tar emot hjälp och stöd.
  • Ibland kan andra brådskande sysslor leda till mindre tid för vänskapsrelationer. Då bidrar redan ett kort meddelande till att bibehålla kontakten med vännerna och när den andra bördan minskat finns åter mer tid för vännerna.
  • Kom ihåg att det inte finns ett rätt sätt att vara social. Känn dina sociala vanor och behov.
  • Om du tidigare upplevt besvikelser eller orättvist bemötande i relationer, fundera hur dessa upplevelser påverkar dig idag. För att dina framtida relationer ska må så bra som möjligt, försök skilja mellan tidigare erfarenheter och nuläget och ifrågasätt de föreställningar om dig själv och andra som beror på de negativa erfarenheterna.

Läs vidare

Apua yksinäisyyteen
Infosida om stöd för ensamheten i studielivet (finspråkig)

Nyyti ry
Föreningen som stöder studerandernas mental hälsa