Hoppa till verktygsfältet

Blev du fundersam över något som berör våra tjänster? Vi samlar till den här sidan ofta frågade frågor och svar om studerandehälsovårdstjänster för högskolestuderande.

Om tjänster

 • De tjänster som berör mental hälsa som erbjuds inom studerandehälsovården innefattar initialt stöd och utredningar, förebyggande grupper och behandlingsgrupper, ledd användning av digitala egenvårdstjänster, besök hos en psykiatrisk sjukskötare eller en läkare, korttidsterapi och andra korta, tidsbundna vårdformer, läkemedelsbehandling, stöd för studieförmågan (särskilt stöd), psykiaterkonsultation, psykologutredning, konsultation och undersökning, bedömningar av studieförmågan samt utredning av behovet av fortsatt vård eller rehabilitering och servicehandledning till de tjänsterna.
 • Studerandehälsovårdens servicer definieras i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande och specifiseras i social- och hälsovårdsministeriets Guide för studerandehälsovården. FPA organiserar studerandehälsovårdens servicer som SHVS producerar enligt myndighetsbeslut.
 • De SHVS uppdrag som tillhör mentalvårdsarbete, förbättrandet av studerandes mentalhälsa, förebyggande arbete angående mentalhälsa samt tidig identifiering av problem som berör den mentala hälsan. Därtill erbjuder vi vård snabbt till sådana som behöver det och målet är att erbjuda den effektiv vård. Vid behov styr vi individen till fortsättningsvård, uppskattning av rehabiliteringsbehov och servicehandledning till rehabilitering. Vi uppföljer dessutom långvariga psykiska sjukdomar, stöder studerandes studieförmåga (genom specialstöd) för dem vars studieförmåga har minskat på grund av en psykiskstörning.
 • För de som har insjuknat i psykotiska sjukdomar erbjuder SHVS en tidig identifiering av sjukdomen och styrande till fortsättningsvård samt stöd i studieförmåga. Vi uppföljer också utvecklingen av långvariga mentalsjukdomar (medräknat de recept individen behöver) och stöder för studerandes studieförmåga förverkligas i de kommande ansvarsteamen för den del som tjänsterna inte tillhör den offentliga sektorn.

SHVS psykologer gör på basis av en psykiaters konsultationsförfrågan en så kallad kognitiv basutredning. I en sådan utredning utvärderar man allmänt individens förmåga och färdighetsnivåer, minnets olika delområden. Därtill utvärderas även individens koncentrationsförmåga samt den regleringen av det egna beteende genom psykologiska utredningar.

Man får också i fortsättningen studerandehälsovårdstjänster som berör kvinnosjukdomar samt sexualsjukdomar på allmänläkarnivå. Därtill är psykiatriska tjänster också en del av studerandehälsovården. Vid behov handleder vi studerande till specialsjukvården. Observera vänligen att specialvårdsorganisationen kan ta ut en avgift enligt sin egen prislista.

Studerande hänvisas till det närmaste servicestället där man kan få munhälsovård. I en del fall kan man också ta hand om saker genom distansmottagning.

Du har rätt att använda tjänsterna som ditt välfärdsområde erbjuder som vanligt. Observera att du ändå måste betala din hälsovårdsavgift för högskolestuderande till FPA om du har anmält dig som närvarande under studieterminen. Vårdens organisatör kan också uppbära sina egna avgifter.

 • SHVS producerar mentalhälsotjänster som hör till studerandehälsovården. I praktiken erbjuder SHVS tjänster på samma nivå som vid en hälsocentral med den skillnaden att SHVS inte producerar rehabiliterande mentalvårdstjänster och behandlar inte rehabilitation från berusningsmedel eller behandlingar som berör opiodberoende eller andra avgångsvård.
 • Ifall din vårdrelation är just nu till specialsjukvården (t.ex. vid en psykiatrisk poliklinik), så kan du inte få motsvarande vård vid SHVS. Men i sådana situationer kan vi ändå erbjuda stöd för studieförmågan. Om du har en vårdrelation till en hälsocentral så kan du flytta din vårdrelation till SHVS förutsagt att din vårdrelation inte berör rehabilitering eller någon form av avgångsvård ur berusningsmedel. Innan du flyttar din vårdrelation till oss så lönar det sig att diskutera med den vårdande personen där du nu får vård om det är ändamålsenligt att flytta vårdrelationen till SHVS.
 • SHVS utför diagnostik som berör utvecklingsbaserad neuropsykiatriska diagnoser och sådana undersökningar som behövs för planeringen av vård och rehabilitering till den del som utredandet av ärendet hör till studerandehälsovårdens tjänster. SHVS kan göra ADHD diagnoser och vanliga behandlingar kan inledas om diagnostiken inte kräver neuropsykologiska undersökningar och om det inte misstänks att det finns andra samtidiga neuropsykiatriska störningar utöver ADHD.
 • Om du inser at du har uppmärksamhetsstörning eller hyperaktivitet kan du fylla I en ärendeblankett om det i webbtjänsten Self.

Problem som är relaterade till visdomständer sköts ofta hos SHVS eftersom de är väldigt vanliga bland studerande. Beslutet om att ta bort visdomständerna fattas i samband med en tandläkarmottagning och borttagandet av visdomständer är avgiftsfritt.

Om användningen av tjänster

 • Ditt huvudsakliga serviceställe är SHVS serviceställe på din studieort. Vid behov får du ett tidsbeställningstillstånd till ett serviceställe som drivs av SHVS på en annan ort.
 • Om det inte finns ett SHVS serviceställe på orten där din högskola år situerad, producerar en samarbetspartner våra nödvändiga servicer. Vi beräknar användningsgraden vid en samarbetpartners serviceställe enligt högskolestuderande i området. Därför kan studerande använda partnerservicestället endast när de studerar på orten där samarbetspartern anordnar tjänsterna.
 • Dessutom finns våra digitala tjänster tillgängliga för alla studenter, oavsett var i Finland de befinner sig. Många SHVS-proffs erbjuder distansmottagningar, vilket minskar behovet av att resa.

Du kan använda SHVS tjänster genom året på vardagar. Kortare öppethållningstider förekommer i under vissa helgar som inträffar på vardagar (nyårsafton, skärtorsdag och valborgsafton).

Inkommande internationella utbytesstuderande har inte rättigheter att använda SHVS tjänster. Om du är en internationell student som avlägger examen i Finland vid en finsk högskola kan du använda servicer. Läs mera om användarrättigheter.

 • Du kan kontakta bedömningen av vårdbehovet genom att ringa ett av våra riksomfattande servicenummer eller kontakta oss via webbtjänsten Self genom att använda chatten eller fylla i ett serviceformulär. Läs mer om bedömning av vårdbehovet och hur du kontaktar oss.
 • Tidsbokningen till SHVS sker alltid via bedömningen av vårdbehovet. Bedömning av vårdbehovet innebär att vårdpersonal utreder din situation, bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande det är, ger dig anvisningar om egenvård och, vid behov, hjälper dig att få tillgång till ytterligare tjänster.

Ja, en specialistläkare eller specialistsjukvårdare tar ut en besöksavgift enligt sin egen prislista.

Om hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

År 2024 är hälsovårdsavgiften 73,60 euro. Avgiften är 36,80 euro per termin och ska betalas för både vår- och höstterminen. Studerande betalar hälsovårdavgiften som berättigar dem till att använda SHVS tjänster till FPA.

Information på FPA:s hemsidor: Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till dig. Om hälsovårdsavgiften betalas efter förfallodagen tas en fast dröjsmålsavgift ut. Om du inte betalar hälsovårdsavgiften efter att du fått en betalningspåminnelse kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot studiepenningen utan ditt samtycke. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs hälsovårdsavgiften med stöd av lagen till utsökning.

FPA debiterar hälsovårdsavgiften av alla de högskolestuderande som omfattas av tjänsterna. Alla studerande är delaktiga av SHVS-tjänster också de som inte kommer på vårdbesök. SHVS:s roll i studerandehälsovården bygger på lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande och Social- och hälsovårdsministeriets Guide för studerandehälsovården. Enligt dessa dokument är SHVS uppgift att anordna hälso- och sjukvårdstjänster till studerande. Därtill ska SHVS främja studerandes hälsa och välfärd på ett mer allmänt plan genom att främja hälsan i studiesamfunden och studiemiljön. Alla studerande drar nytta av de två sistnämna uppgifterna, även de som inte själv kommer på vårdmottagningar. Med andra ord är hälsovårdsavgiften inte enbart en motsvarighet för individens vårdmottagningstjänster utan täcker studerandehälsans kostnaderna på ett bredare perspektiv.

 • FPA kan inte skicka fakturor till de studerande eftersom det inte finns uppgift om alla betalningsskyldiga studerande före den dag då avgiften förfaller till betalning. Den studerande måste betala hälsovårdsavgiften om han eller hon har anmält sig som närvarande för terminen. Det går dock att anmäla sig som närvarande ännu samma dag som avgiften förfaller till betalning. Förfallodagen för den första avgiften våren 2021 inträffade till exempel 31.1.2021. Om den studerande anmäler sig som närvarande först den dagen måste han eller hon också betala hälsovårdsavgiften samma dag.
 • FPA informerar om lagändringen och avgiften på flera olika sätt för att alla studerande som är betalningsskyldiga ska få veta om avgiften.

  Mera information på FPA:s hemsida.

Nej, det ska du inte. Hälsovårdsavgiften betalas per studerande, inte per högskola. FPA svarade på frågan här.

Du kan begära ett beslut av FPA angående betalandet av hälsovårdsavgiften.

Svaret hittades från FPAs ofta frågade frågor spalten:

 • Skyldiga att betala hälsovårdsavgiften är de studerande som avlägger en finländsk högskoleexamen och har anmält sig som närvarande under höst- eller vårterminen.
 • Om du under din utbytesperiod eller annan studieperiod som avläggs utomlands är närvaroanmäld vid en finländsk högskola, måste du betala hälsovårdsavgiften. Om du har anmält dig som frånvarande behöver du inte betala hälsovårdsavgiften.
 • Högskolorna har inte någon enhetlig praxis för om de studerande ska anmäla sig närvarande för den tid som de är utbytesstuderande utomlands.

Hälsovårdsavgiften måste utföras på höst- och vårterminen i enighet med FPA:s betalningstidtabell. Betalningsdatumen varierar enligt när du har anmält dig som närvarande. Ifall du anmäler dig själv som närvarande under höstterminen mellan 1.10-31.12 så betalar du hälsovårdsavgiften senast vid slutet av året. Du kan använda SHVS-tjänster då du är närvaroanmäld.

En studerande som har rätt att använda studerandehälsovårdstjänster och har närvaroanmält sig får använda SHVS-tjänster ända till slutet av terminen, även om hen skulle bli utexaminerad under terminen.

Du behöver inte betala hälsovårdsavgiften om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Nordirland eller Storbritannien ansvarar för din sociala trygghet. Du kan anlita SHVS tjänster även om du inte måste betala hälsovårdsavgiften. När den du besöker SHVS måste du visa upp ditt giltiga europeiska sjukvårdskort (EHIC-kortet). Om den studerande omfattas av den sociala tryggheten i Storbritannien och Nordirland kan hen i stället visa upp sitt Global Health Insurance-kort (GHIC-kortet). Du måste uppvisa ett sjukförsäkringskort vid varje mottagningsbesök, vare besöket sker fysiskt eller på distans. Vid behov kan du uppvisa ett provisoriskt intyg som tillfälligt ersätter sjukförsäkringskortet.

Den studerande måste lämna in en kopia av ett giltigt EHIC-kort (europeiska sjukvårdskortet) även till FPA för att bevisa att hen inte är skyldig att betala hälsovårdsavgiften. Om den studerande omfattas av den sociala tryggheten i Storbritannien och Nordirland kan hen lämna in en kopia av antingen ett EHIC-kort eller GHIC-kort (Global Health Insurance Card). Närmare anvisningar finns på FPA:s webbplats.