Hoppa till verktygsfältet

Webbtjänsten Self är ett enkelt och snabbt sätt att uträtta ärenden som gäller din hälsa. När du har loggat in i Self som användare kan du uträtta många ärenden smidigt på webben.

Logga in i Self som användare

 • Gå till webbtjänsten Self.
 • Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. När du loggar in identifieras du och din rätt att anlita SHVS tjänster kontrolleras.
 • När du loggar in första gången ska du godkänna användarvillkoren.
 • Börja använda Self genom att fylla i dina kontaktuppgifter. Kom också ihåg att ange om du vill få påminnelser om meddelanden som inkommit i tjänsten per textmeddelande eller e-post.
 • Se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade, eftersom de inte uppdateras automatiskt från befolkningsregistercentralen eller andra källor.
 • Webbtjänsten Self kan endast användas i Finland och Sverige. Om du inte kan logga in i Self och ditt ärende är brådskande, vänligen kontakta oss per telefon.

Du kan använda Self för att:

Hantera mottagningstider

 • Du hittar alla dina bokade tider och tidsbeställningstillstånd i Self
 • Du kan avboka och flytta dina mottagningstider. Observera att om du avbokar din mottagningstid så kan du inte längre använda tidsbeställningstillståndet.

Komma på distansmottagning

Fylla i serviceformulär

 • I webbtjänsten Self hittar du ett urval av formulär relaterade till bedömning av vårdbehovet och din hälsa. Fyll i det formulär som passar dina symtom, så kontaktar vi dig genom att sända dig ett sms, ett meddelande i Self eller genom att ringa dig. Observera att samtalet kommer från ett dolt nummer. Behandlingstiderna anges i formuläret, och du kan fylla i formuläret när som helst.
 • Med formulären kan du dessutom vara i kontakt med oss om problem som berör användningen av webbtjänsten Self och frågor som gäller rättelser beträffande fakturering.

Chatta

Svara på vår hälsoenkät

 • Förstaårsstuderande kan svara på vår hälsoenkät i Self.
 • Efter att du har svarat på hälsoenkäten får du en personlig bedömning av ditt hälsotillstånd i Self när en hälsovårdare har gått igenom dina svar.

Kontakta oss om du har något problem

 • Du kan använda kontaktformulär för att kontakta oss i behandlingsrelaterade ärenden, vid problem med användningen av webbtjänsten Self eller om du vill begära rättelse av en faktura.
 • Observera att du får tillgång till Self när du har anmält dig som närvarande vid din högskola 1.1 för vårterminen och 1.8 för höstterminen. SHVS får den studerandes uppgifter med några dygns fördröjning efter att närvaroanmälan gjorts.
 • Om inloggningen inte lyckas ta kontakt genom att fylla i formuläret