Hoppa till verktygsfältet

Du kan använda SHVS-tjänster när du har anmält dig

Du kan använda SHVS-tjänster när du har anmält dig närvarande till vårterminen vid din högskola. Vårterminen startade 1.1.2023. Läs mer om rätt att anlita SHVS-tjänster.

Närvaroinformation överförs till SHVS av högskolorna enligt de uppgifter som högskolorna ger. Observera att användningen av Self-tjänsten och till exempel ankomst till en distansmottagning också kräver att du har anmält dig närvarande och information om den har redan överförts till SHVS.

Försök att logga in Self-tjänsten i god tid före distansmottagning. Om du inte kan logga in, kontakta oss per telefon för att bedöma ditt behov av vård så att din tid kan omplaceras.

Uppdatera kontaktuppgifterna på Self

Vänligen håll dina kontaktuppgifter uppdaterade, eftersom de inte uppdateras automatiskt från befolkningsdatacentralen eller andra källor. Genom att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade gör du det smidigare att uträtta ärenden hos oss.

Våra riksomfattande servicenummer

  • allmän och mental hälsa tjänster, 046 710 1073 och
  • oral hälsa tjänster, 046 710 1085.

***

Ifall du har utexaminerats under höstterminen 2022 slutar dina användarrättigheter vid början av vårterminen 2023. Oberoende en närvaroanmälan som har gjorts tidigare. Vänligen avboka dina mottagningstider till våren 2023 om du inte längre har användarrättigheter på våren 2023.