Hoppa till verktygsfältet
De riksomfattande tidsbokningsnumren betjänar ända till 29.1.2021 kl. 8.00-12.00. SelfChatten håller stängt tillsvidare. Vi fortsätter med att åtgärda den kö som har uppstått i telefontjänsten. Du kommer att ringas upp inom 1–3 dagar. De riksomfattande servicenumren är: allmän och mental hälsa 046 710 1073 och oral hälsa 046 710 1085.

Berusningsmedel har varit en del av människans liv i årtusenden och använts såväl som njutningsmedel som i religiösa och medicinska syften. Många av dagens berusningsmedel användes redan för flera hundra eller tusen år sedan. Utöver dem utvecklas i dag också nya berusningsmedel (så kallade designerdroger) i allt snabbare takt. Trenderna i användningen av berusningsmedel förändras ibland snabbt – exempelvis efter att det gjorts ändringar i lagstiftningen – och ibland långsamt, till exempel som ett resultat av långsiktigt hälsofrämjande arbete.