Hoppa till verktygsfältet

Berusningsmedel har varit en del av människans liv i årtusenden och använts såväl som njutningsmedel som i religiösa och medicinska syften. Många av dagens berusningsmedel användes redan för flera hundra eller tusen år sedan. Utöver dem utvecklas i dag också nya berusningsmedel (så kallade designerdroger) i allt snabbare takt. Trenderna i användningen av berusningsmedel förändras ibland snabbt – exempelvis efter att det gjorts ändringar i lagstiftningen – och ibland långsamt, till exempel som ett resultat av långsiktigt hälsofrämjande arbete.