Hoppa till verktygsfältet

SHVS har genomfört nationella hälsoundersökningar för högskolestuderande åren 2000, 2004, 2008, 2012 och 2016. Målgruppen för undersökningen har varit grundexamen studerande som är under 35 år gamla. Yrkeshögskolestuderande har omfattats av studien sedan år 2008.

Syftet med undersökningen har varit att kartlägga studerandes fysiska, psykiska, sociala hälsotillstånd och faktorer som är förknippade med dem som exempel kan nämnas sociala relationer, studier, utkomst, användning av hälsovårdstjänster och åsikter av service kvaliteten. Grundfrågorna har ställts oförändrade över flera studier.

Därtill har det funnits specialtemani hälsosundersökningen för högskolestuderande: inlärningssvårigheter, elektroniska tjänster, användning av internet, hasardspel, resande, mobbnings- förföljelse- och våldupplevelser, utmattning, motioneringens kulturella och social inverkan, sexualitet och den sexuella läggningen, astma, atopisk eksem, smärta i huvud och ansiktsområde, sittande och kombination av familje- och studieliv. Flera av dessa teman är relevanta beträffande studerandes studie- och arbetsförmåga.

Forskningsmaterialet som har uppstått i samband med dessa hälsoundersökningar för högskolestuderande har varit grunden för över två hundra publikationer: doktorsavhandlingar, forskningsrapporter, artiklar, abstrakt och andra skrivelser.

Materialet har använts för att utveckla studenthälsan och av andra projekt där målsättningen har varit att främja hälsa och välfärd.

År 2020 genomförs KOTT-undersökningen i samarbete mellan THL och Fpa.

Sammandrag av undersökningar