Hoppa till verktygsfältet

SHVS tar del i hälso- och välfärdsundersökningen av högskolestuderande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomför i mars–april en omfattande enkät riktad till högskolestuderande.

Från undersökningen får SHVS viktig information om sina tjänster. Undersökningsenkäten innehåll separata frågor om SHVS tjänster och studerandes tjänstupplevelser. Resultaterna hjälper SHVS att kontrollera hur studerandenas upplevelser om SHVS utvecklar.

12 000 slumpmässigt utvalda studerande från universitet och yrkeshögskolor kommer att få inbjudan.

Läs mer på THL websidorna

Läs mer om undersökningen 2024 i SHVS meddelande

Föregående undersökningar

THL gjorde den föregående undersökningen år 2021. Före det har SHVS genomfört nationella hälsoundersökningar för högskolestuderande åren 2000, 2004, 2008, 2012 och 2016. Målgruppen för undersökningen har varit grundexamen studerande som är under 35 år gamla.

Yrkeshögskolestuderande har omfattats av studien sedan år 2008. Syftet med undersökningen har varit att kartlägga studerandes fysiska, psykiska, sociala hälsotillstånd och faktorer som är förknippade med dem som exempel kan nämnas sociala relationer, studier, utkomst, användning av hälsovårdstjänster och åsikter av service kvaliteten.

Materialet har använts för att utveckla studenthälsan och av andra projekt där målsättningen har varit att främja hälsa och välfärd.

Bekanta dig med