Hoppa till verktygsfältet

Känslomässiga färdigheter innebär en förmåga att iaktta, uttrycka och reglera känslor. Känslomässiga färdigheter utgör grunden för självkännedom och en god mental hälsa. Att se och förstå dina känslor hjälper dig också uppfatta andras känslor, vilket är en viktig del av interaktion och handlande i interaktionssituationer.

Känslomässiga färdigheter är viktiga av många olika orsakar. De hjälper dig uttrycka och reglera dina känslor, behärska dig själv vid behov, identifiera dina behov, handla bestämt när dina gränser håller på att överskridas, skapa fungerande relationer, ta hand om ditt välbefinnande och bygga upp det liv du vill ha. Utan fungerande känslomässiga färdigheter blir du lätt fånge i dina känslor. Du kan märka att dina känslor styr ditt liv i stället för att du skulle göra medvetna val om vilken riktning du vill färdas i. Med hjälp av känslomässiga färdigheter kan du ta avstånd till dina känslor och bedöma i vilka situationer handlande enligt känslorna för dig i rätt riktning och i vilka inte.

Känslomässiga färdigheter föds inte av sig själv. Grunden för känslomässiga färdigheter skapas i barndomen. Hur du har lärt dig identifiera, uttrycka och reglera dina känslor i barndomen har stor inverkan på hur du klarar av svåra perioder i livet, hur du handlar i relation till andra människor och hur väl du överhuvudtaget känner dig själv. Eftersom det är fråga om färdigheter kan du lära dig och stärka dem under hela livet. Känslomässiga färdigheter är en betydande resurs i ditt liv och det lönar sig att satsa på att stärka dem oberoende av hurdana färdigheter du lärt dig tidigare i livet. Färdigheter som inte fungerar kan bli bättre och goda färdigheter kan börja fungera ännu bättre.

Så här stärker du dina känslomässiga färdigheter

  • Var uppmärksam på dina känslor. Har du lätt för att identifiera känslor? Kan du sätta ord på känslor? Om du har svårt för att identifiera känslor, kan du använda olika känslolistor för att sätta ord på känslorna.
  • Är vissa känslor mera tillåtna för dig än andra? Har du förbjudna känslor som du inte tillåter dig känna? Försök förhålla dig till dina känslor utan att värdera dem som bra och dåliga, tillåtna och förbjudna. Känslorna i sig skadar ingen och därför behöver du inte förbjuda dig att känna dem.
  • Tillåt dig själv uttrycka alla slags känslor. Fundera hur du kan göra det utan att skada dig själv eller andra.
  • Sök metoder att reglera dina känslor och behärska dig i situationer där uttryck av känslor av någon anledning inte är möjligt eller önskvärt. Detta betyder dock inte att du ska förneka eller undertrycka dina känslor. Signalera till dig själv att du har märkt dina känslor och återkommer till dem senare vid behov.
  • Bemöt dig själv uppskattande. Självaktning utgör grunden för känslomässiga färdigheter. Ett uppskattande förhållningssätt till dig själv gör det möjligt för dig att vilja lyssna på dina känslor och motta signalerna de sänder.
  • Se dina känslor som budbärare. En känsla vill dig alltid något och känslorna försöker styra dig i rätt riktning i livet.