Hoppa till verktygsfältet

SHVS vårdpersonal skriver intyg och utlåtanden som gäller hälsa i samband med studier. Ärenden som gäller arbete eller hobbyer m.m. kan du uträtta inom arbetshälsovården, på din hälsovårdscentral eller inom den privata sektorn.

Avgiftsfria intyg och utlåtanden

 • Utlåtanden som gäller arbets- och studieförmåga
  • Intyg vid kort sjukfrånvaro för högsklolan eller praktikplatsen (som ingår i studierna)
  • Läkarintyg A eller läkarutlåtande B om arbetsförmåga för sjukdagpenning
 • Intyg som gäller studier och studieförmåga
  • Utlåtanden relaterade till bedömning av olämplighet för studier
  • Hälso- och sjukvårdens utredning av hälsomässiga faktorer som påverkat studieframgången (när FPA begärt en utredning av studieframgången)
  • Hälso- och sjukvårdens utredning för ansökan om tilläggstid för studierna
  • Undersökningar, intyg och utlåtanden som är relaterade till studierna och som förutsätts i lagen om smittsamma sjukdomar och i övrig lagstiftning
  • Övriga intyg som förutsätts i lagstiftningen och som är relaterade till studentutbyte som ingår som en obligatorisk del av studierna eller examen (Eventuella laboratorie- och bildundersökningar relaterade till studentutbytet är avgiftsbelagda.)
 • Utlåtanden om behov av rehabilitering och handikappförmåner
  • Läkarutlåtande för rehabiliterande psykoterapi, rehabiliteringskurser eller yrkesinriktad rehabilitering
  • Läkarutlåtande C för handikappbidrag för personer över 16 år eller vårdbidrag för pensionstagare
 • Utlåtanden som gäller vård
  • Läkarutlåtande B gällande ersättningsgill läkemedelsbehandling
  • Läkarutlåtande om din vård inför en rättegång
  • Läkarutlåtande om din vård för den militära myndigheten
  • Läkarutlåtande E om din vård för försäkringsbolag
  • Vaccinationsintyg
 • Utlåtanden som gäller familjeplanering
  • Läkarutlåtande och remiss för avbrytande av graviditet
  • Läkarutlåtande och remiss för sterilisering

Intyg som inte kan fås från SHVS

 • Körkortsintyg
 • Läkarintyg för skjutvapentillstånd
 • Läkarintyg om tjänstduglighetsklass för värnpliktiga
 • Intyg relaterade till frivilligt studentutbyte
 • Intyg för ansökan om tjänst eller befattning (T-intyg)
 • Intyg över nedsatt skattebetalningsförmåga
 • Intyg relaterade till idrott eller fritidsintressen
 • Hiv-intyg eller andra liknande intyg för andra än studieändamål
 • Läkarintyg för fartygspersonal