Hoppa till verktygsfältet
Vi åtgärdar kön i telefontjänsten och du kan behöva vänta 1-3 dagar tills vi ringer tillbaka.
SelfChatten håller tillsvidare stängt.

SHVS vårdpersonal skriver främst intyg och utlåtanden som gäller hälsa i samband med studier. Ärenden som gäller arbete eller hobbyer m.m. kan du uträtta t.ex. inom arbetshälsovården, på din hälsovårdscentral eller inom den privata sektorn.

Avgiftsfria intyg och utlåtanden

 • Korta sjukintyg
 • Läkarutlåtande A för sjukledighet
 • Läkarutlåtande B om sjukdom (för dagtraktamente enligt sjukförsäkringslagen)
 • Utlåtande av yrkesutbildad person inom hälsovården om en studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga för examensspecifika krav
 • Intyg för ansökan om studiestöd
 • Intyg för förlängning av studier
 • Intyg över utförd vaccination
 • Abortintyg
 • Intyg för sterilisering
 • Intyg för livsmedelsarbete för studieändamål (då intyget behövs enligt lagen om smittsamma sjukdomar)
 • HIV-intyg för studieändamål (då intyget behövs enligt lagen om smittsamma sjukdomar)
 • Andra intyg intyg som krävs enligt lagstiftning i samband med studier eller obligatoriskt studentutbyte (intyg för laboratorium och bilddiagnostiska undersökningar inför utbyte är avgiftsbelagda)
 • Läkarutlåtande om behandling (läkemedel som omfattas av specialersättning eller kliniska läkemedel)
 • Läkarutlåtande om behov av rehabilitering
 • Läkarutlåtande som är relaterad till din vård för rättegång
 • Läkarutlåtande som är relaterad till din vård för militärmyndigheterna
 • Läkarutlåtande C skrivet av allmän- eller specialistläkare
 • Läkarutlåtande E för försäkringsbolag som är relaterad till din vård

Följande intyg skrivs inte vid SHVS

 • Körkortsintyg
 • Läkarintyg för militärtjänstgöringens duglighetskategori
 • Intyg för frivilligtutbyte (förutom intyg för obligatoriskt utbyte)
 • Intyg för sökande av tjänst eller anställning (intyg T)
 • Intyg över nedsatt skattebetalningsförmåga
 • Intyg för sport eller fritidsintressen
 • HIV- eller andra liknande intyg för andra än studieändamål