Hoppa till verktygsfältet

Läs och markera att du tagit emot den nya informationen om Kanta-tjänsterna i MittKanta

Lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, det vill säga kunduppgiftslagen, medför ändringar i Kanta-tjänsterna 1.1.2024. I framtiden kan tillståndet för utlämnande utnyttjas vid alla utlämnanden av patientuppgifter. En förutsättning för detta är att kunden har uppdaterat sitt tidigare tillstånd för utlämnande.

Dina klient- och patientuppgifter sparas i Kanta-tjänsterna när du sköter social- och hälsovårdsärenden. Om du har gett tillstånd för utlämnande av patientuppgifter tidigare, har tillståndet hittills gjort det möjligt att överföra uppgifterna i Kanta-tjänsterna mellan olika aktörer som vårdar dig (till exempel från ett välfärdsområde till ett annat och mellan den offentliga och den privata hälso- och sjukvården).

I fortsättningen – om du uppdaterar ditt tillstånd – innebär tillståndet för utlämnande att också sådana uppgifter som inte finns i Kanta-tjänsterna kan lämnas ut. Sådana är exempelvis uppgifter som registrerats på papper. Det är frivilligt att ge och uppdatera tillståndet för utlämnande. Om du inte uppdaterar tillståndet för utlämnande förblir ditt tidigare tillstånd giltigt. Du kan sköta tillståndsärenden i MittKanta.

I informationen om Kanta-tjänsterna får du veta hur dina uppgifter används inom hälsovården. Du kan läsa och markera att du tagit emot den nya informationen i MittKanta från och med 30.11.2023 och inom hälso- och sjukvården från och med 1.1.2024.

(Artikeln har uppdaterats 1.12.2023.)