Hoppa till verktygsfältet

Du kan förnya mest av dina recept på Mina Kanta-sidor som upprätthålls av Fpa. Där sparas också recept som SHVS:s läkare skrivit ut. När ett recept har förnyats kan du hämta ut ditt läkemedel på vilket apotek som helst.

Dina uppgifter på Mina Kanta-sidor får läsas av vårdpersonal som behandlar dig när du gett ditt tillstånd till detta. Det lönar sig alltid att ge ditt samtycke, eftersom det gör processen smidigare och ökar patientsäkerheten. Dina uppgifter på Mina Kanta-sidor får också läsas av

 • läkare som skrivit ut läkemedlen till dig (gäller endast de recept läkaren själv skrivit ut).
 • läkare som behandlar dig (gäller alla recept) när du ger ditt tillstånd till detta. Läkaren tittar på dina recept för att kunna bedöma eventuella risker för samverkningar mellan läkemedel som skrivits ut till dig.
 • i nödsituationer läkare som behandlar dig får läsa dina uppgifter även utan ditt tillstånd.
 • farmaceuter och provisorer när du hämtar ut läkemedel på ett apotek.

Principer för förnyelse av recept

Förnyelse av recept på Mina Kanta-sidor

 • När en läkare vid SHVS har skrivit ut ett läkemedel till dig för långvarig eller upprepad användning kan du be om förnyelse av receptet utan direkt läkarkontakt förutom i några undantagsfall.
 • Be alltid om förnyelse av receptet i god tid innan dina läkemedel tar slut. Reservera tid för förnyelse av receptet i din kalender minst ett par veckor innan läkemedlen tar slut.
 • Mina Kanta-tjänsten sparar begäran om förnyelse i en vecka, och under denna tid avgör SHVS:s vårdpersonal om receptet kan förnyas på basis av de givna uppgifterna. Om det inte går att förnya receptet utan mer information om användningen av läkemedlet, kontaktar SHVS:s personal dig.
 • Läs anvisningarna för hur du skickar en begäran om förnyelse av recept.

Förnyelse av recept på preventivmedel

 • Förnyelse av recept på preventivmedel kräver uppgifter om uppföljningen av användningen.
 • Logga in på Self och fyll i uppföljningsuppgifterna i formuläret för förnyelse av recept på preventivmedel. Du ska även fylla i uppgifter om ditt blodtryck, så kom ihåg att mäta det t.ex. vid SHVS:s egenmätningspunkt innan du fyller formuläret.
 • Om det inte går att förnya receptet utan mer information, kontaktar SHVS:s hälsovårdare dig.

Förnyelse av recept på läkarmottagningen

 • En del recept kan förnyas endast på läkarmottagningen. Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid för att boka en mottagningstid.
 • Recept på astmaläkemedel förnyas i samband med ett läkarbesök eller efter ett astmaskötarbesök.
 • Läkemedel som främst påverkar det centrala nervsystemet, såsom sömnmedel, lugnande medel och vissa värkmediciner, kräver en direkt vårdkontakt med läkaren som ansvarar för läkemedelsbehandlingen.