Hoppa till verktygsfältet

Influensavaccinationer startar på SHVS i november

Influensavaccinationer startar på SHVS i november 2023. Studerande i social- och hälsovårdsbranschen samt studerande som hör till någon riskgrupp får vaccinet gratis via SHVS. 

Notera! Det är ännu inte möjligt att boka tid för influensavaccination. Vänligen följ vår hemsida: vi kommer att publicera instruktioner för bokning av tid för vaccinationer och ytterligare information om praktiska arrangemang för vaccinationer på vår hemsida under oktober. Tyvärr kan förfrågningar om influensavaccinationer inte besvaras i förväg per telefon.

Tre studenter går, i bildet finns också ett influensavaccin och texter "Influensavaccinationer börjar i november" och "Läs mer shvs.fi".

Tidpunkten för vaccineringarna på olika orter varierar och beror på när SHVS får tillgång till vaccinerna. Vaccineringen kommer att ske både i form av massvaccinationer och på mottagningarna.

SHVS:s uppgift är i första hand att ta hand om social- och hälsovårdsstuderandes influensavaccinationer. En person som tillhör en riskgrupp kan hämta sitt vaccin också från den offentliga sektorn. Observera att om du tillhör en riskgrupp och vill få både influensavaccination och coronavaccination samtidigt ska du kontakta din egen vårdcentral. Du kan inte få en coronavaccination från SHVS.

Om du inte är en studerande i social- och hälsovårdsbranschen och inte heller hör till riskgrupperna men ändå skulle vilja få influensavaccinet kan du be om ett recept från SHVS när influensavaccinerna börjar – i så fall köper du influensavaccinet på apoteket på egen bekostnad.

Högskolestuderande kan få influensavaccinet på sin studieort, antingen vid SHVS eget serviceställe eller vid en samarbetspartners serviceställe. Observera att det är möjligt att bli vaccinerad vid alla SHVS egna serviceställen, men vid samarbetspartnernas serviceställen vaccineras endast högskolestuderande som studerar på orten i fråga.