Hoppa till verktygsfältet
De riksomfattande tidsbokningsnumren betjänar ända till 29.1.2021 kl. 8.00-12.00. SelfChatten håller stängt tillsvidare. Vi fortsätter med att åtgärda den kö som har uppstått i telefontjänsten. Du kommer att ringas upp inom 1–3 dagar. De riksomfattande servicenumren är: allmän och mental hälsa 046 710 1073 och oral hälsa 046 710 1085.

Goda praktiska arrangemang i studiemiljön, en känsla av tillhörighet i studiesamfundet samt vägledning och rådgivning stödjer ditt välbefinnande som studerande och upprätthåller din studieförmåga. Också din kompiskrets och studentkulturen påverkar din livsstil. Exempelvis rusmedelsbruk, motion och luncher påverkas starkt av kompisar och de erbjudna alternativen. Genom vårt studiesamfundsarbete påverkar vi studiemiljön så att det är lätt för dig som studerande att göra val som är bra för hälsan.

Du kan träffa oss under många studentevenemang under läsåret och du kan delta i hälsojippon som SHVS ordnar. Våra experter håller också föredrag vid olika tillställningar. Dessutom utför vi inspektioner av studiemiljön tillsammans med andra aktörer samt skapar handlingsmodeller som stödjer studiesamfunds välbefinnande, såsom en modell för tidigt ingripande samt modeller för ingripande vid trakasserier och rusmedelsbruk.

SHVS har en central och sammanförande roll i ett nätverk för hälsoaktörer vid högskolor. Vi samarbetar med universitet, studentorganisationer, organisationer som erbjuder kamratstöd för studerande och andra parter. Genom tätt samarbete lär vi känna studiesamfunden ännu bättre, vilket skapar en stark grund också för vård av enskilda studerande.