Hoppa till verktygsfältet

När det gäller välbefinnande är syftet med studiesamfundsarbetet att dels främja och upprätthålla skyddande faktorer såväl hos de studerande som i deras omgivning, dels minska riskfaktorer som är exponerande och utlösande. Unga vuxna gör livsstilsval som avspeglar sig i välbefinnandet under hela livet. Genom vårt studiesamfundsarbete försöker vi påverka studiemiljön så att det ska vara lättare för de studerande att göra val som är bra för hälsan. Med kollektivt inriktat hälsofrämjande arbete är det möjligt att uppnå bättre resultat än med hälsofrämjande arbete som är inriktat på individen. Goda praktiska arrangemang i studiemiljön, en känsla av tillhörighet till studiesamfundet samt vägledning och rådgivning stödjer ditt välbefinnande som studerande och upprätthåller din studieförmåga. Också din kompiskrets och studentkulturen påverkar din livsstil. Exempelvis användning av berusningsmedel samt motion och luncher påverkas i stor utsträckning av kompisar och de alternativ som erbjuds. Genom vårt studiesamfundsarbete påverkar vi studiemiljön så att det ska vara lätt för dig som studerande att göra val som är bra för hälsan.

Du kan träffa oss under många studentevenemang under läsåret och du kan delta i hälsojippon som SHVS ordnar. Våra experter håller också föredrag vid olika tillställningar. Dessutom utför vi inspektioner av studiemiljön tillsammans med andra aktörer samt skapar handlingsmodeller som stödjer studiesamfunds välbefinnande, såsom en modell för tidigt ingripande samt modeller för ingripande vid trakasserier och rusmedelsbruk.

SHVS har en central och sammanförande roll i ett nätverk för hälsoaktörer vid högskolor. Vi samarbetar med universitet, studentorganisationer, organisationer som erbjuder kamratstöd för studerande och andra parter. Genom tätt samarbete lär vi känna studiesamfunden ännu bättre, vilket skapar en stark grund också för vård av enskilda studerande.