Hoppa till verktygsfältet

Om du behöver hjälp med utmaningar relaterade till psykisk hälsa eller missbruk, och du inte har en klientrelation inom substans- och mentalvårdstjänster, kontakta vår bedömning av vårdbehovet. Du kommer att få rätt riktad hjälp redan vid den första kontakten med vårdpersonal.

Vår vårdpersonal kan instruera dig att fylla i Terapinavigatorn online-enkät. Enkäten består av anonyma flervalsfrågor, frågeformulär om symtom och korta öppna textfält. Frågorna kartlägger symtomens och problemens karaktär och behov som gäller vård.

Om dina symtom kräver behandling får du möjlighet att delta i gruppverksamhet eller hänvisas till ledd egenvård, som innefattar råd och stöd av en psykiatrisk sjukskötare. Vid behov hänvisas du vidare till en allmänläkare.

Egenvård med inriktning på psykisk ohälsa

Genom att ta hand om dig själv kan du främja din psykiska hälsa. På SHVS webbplats hittar du information om mental hälsa som kan hjälpa dig att ta hand om ditt psykiska välbefinnande: Mental hälsa – YTHS.
Psykporten.fi erbjuder gratis egenvårdsprogram som kan hjälpa dig att öka ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. Du kan använda egenvårdsprogrammen oavsett om du har fått en diagnos eller inte.

Psykportens egenvårdsprogram är inriktade till exempel på följande:

Aggression
Hetsätning (på finska)
Överkonsumtion av alkohol (på finska)
Sexuellt intresse riktat mot barn (på finska)
Panik
Psykos (på finska)
ReDirection (på finska)
Social ångest
Problem med ätande och kroppsbild
Emotionella låsningar (på finska)
Långvariga kroppsliga symtom (på finska)
Separationskriser (på finska)
Chockerande händelser
Svartsjuka (på finska)
Parrelationer (på finska)
Ekonomiska problem (på finska)
Välmående under graviditeten och spädbarnstiden
Bearbetning av könsidentiteten
Utmattning (på finska)
Ensamhet (på finska)

Gruppverksamhet med inriktning på psykisk hälsa

Under läsåret ordnar vi flera grupper som är inriktade på förebyggande och behandling av psykisk ohälsa. Det ordnas både grupper som träffas fysiskt vid serviceställena och grupper som har distansmöten. I en sådan grupp kan du få kamratstöd och råd som stöder din hälsa och livshantering. Läs mer om vår gruppverksamhet: Mental hälsa – YTHS

Andra behandlingsformer

Bekanta dig med psykiatrisk sjukskötares mottagning

Bekanta dig med allmänläkarmottagningen

Bekanta dig med psykologmottagningen

Bekanta dig med psykiaterkonsultationen eller -undersökningen