Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Funktionella beroenden är oftast kopplade till sådana beteendeformer som på kort sikt är belönande, som spelande, surfande på internet, sex eller shopping.

Ett spelberoende kan gälla både hasardspelande och dataspelande. Vad hasardspel beträffar utvecklas beroendet lättare om det är fråga om spel som ger snabb vinst eller förlust. Man blir alltså lättare beroende av att spela på spelautomaterna som står i butikerna än av att spela på lotto. Hasardspelsberoende leder för det mesta till ekonomiska problem, som likväl samtidigt fungerar som en motiverande faktor för att fortsätta spela. Möjligheten till en storvinst driver den beroende personen till att fortsätta också då hen redan spelat bort alla sina pengar, såväl egna som lånade. Dataspels- och internetberoende utgör nyare fenomen än hasardspelsberoende, och de skadliga effekterna av dem är i allmänhet mindre och svårare att påvisa än vid beroenden kopplade till hasardspel och berusningsmedel. De kan trots det märkbart skada personens sociala relationer och resultera i att jobbet eller studierna lider, då det mesta av tiden går åt till att spela eller surfa runt i internets underbara värld.

Sexberoende kan ta sig flera olika uttryck. Hos vissa kan beroendet vara kopplat till sexuellt umgänge med en annan person, medan det hos andra snarare är fråga om tvångsmässig användning av pornografiskt material och självtillfredsställelse. I båda fallen kan det leda till betydande relationsproblem, t.ex. på grund av otrohet i samband med sexberoende, eller till självförakt och skam. En person som är sexberoende förmår dock inte kontrollera sitt beteende och klarar inte nödvändigtvis av att exempelvis stå fast vid sitt beslut att avhålla sig från tillfälliga sexuella förbindelser.