Hoppa till verktygsfältet

Om studieförmågan är nedsatt på grund av hälsoskäl är det bra om den studerande, högskolan och representanter för SHVS tillsammans diskuterar vilka åtgärder som är mest ändamålsenliga för att stödja studieförmågan.

När behövs samråd om studerandehälsa?

  • efter en mer än två månader lång period med sjukdagpenning
  • när den studerande insjuknar akut eller allvarligt så att man kan anta att återhämtningen tar flera månader och att sjukdomen påverkar studieförmågan
  • i situationer där den studerande inte officiellt har varit sjukskriven men likväl inte har klarat av att studera
  • i situationer där studierna har framskridit långsammare eller dragit ut på tiden och studierätten är på väg att upphöra utan att den studerande hinner slutföra sina studier
  • när den studerande behöver lämna in ett intyg till högskolan för att förlänga studierätten
  • när den studerande behöver lämna in ett intyg till FPA relaterat till studiestödet
  • när problemet är förändringar i den studerandes beteende eller studieförmåga, hög sjukfrånvaro eller misstänkt eller bekräftad användning av berusningsmedel
  • när samråd om studerandehälsa hålls som en del av en bedömning av olämplighet för studier baserad på SORA‑lagstiftningen.
  • Ett möte om hänvisning till vård i enlighet med antidrogprogrammet för studerande (Unifi, 2019) är i praktiken också ett samråd om studerandehälsa.

Initiativet till samråd kan tas av den studerande själv eller med den studerandes samtycke av en representant för högskolans undervisningspersonal, välfärdstjänster eller studieförvaltning eller en representant för studerandehälsovården.

Syftet med samråd om studerandehälsa är att den studerande, högskolan och studerandehälsovården tillsammans ska hitta lösningar som främjar studieförmågan och möjliggör studier. Under samrådet granskar man hur svårt nedsatt studieförmågan är, på vilka områden detta blir mest synligt samt vilka faktorer som ligger bakom den nedsatta studieförmågan.

Under samrådet söker man svar på frågor om hur studieförmågan kan förbättras, hur den studerande kunde fortsätta sina studier trots problemen eller återgå till sina studier utan att riskera att studieförmågan eller hälsotillståndet igen försvagas eller att sjukfrånvaron upprepas. Samråd om studerandehälsa liknar till sitt innehåll och sina principer företagshälsovårdsförhandlingar, även om den rättsliga grunden för dem delvis är olika.

I ett samråd om studerandehälsa deltar tre parter, och genom att kombinera deras observationer försöker man hitta gemensamma mål och lösningar som på bästa möjliga sätt kombinerar hälsa och välbefinnande samt studier. Det kan vara fråga om ett möte som arrangeras endast en gång, men man kan också samlas flera gånger som en del av processen att stöda studieförmågan hos samma studerande.

I sökandet efter lösningar koncentrerar man sig på hur den studerande med hjälp av pedagogiska specialarrangemang eller högskolans andra stödåtgärder samt med särskilt stöd eller andra åtgärder som SHVS erbjuder kunde ta sig över eller runt hindren för studieförmågan. Under samrådet försöker man göra upp en helhetsinriktad plan som beaktar alla parters åtgärder och vid behov också tryggandet av försörjningen för den studerande vars studieförmåga är nedsatt.

Den studerande har själv det främsta ansvaret för att upprätthålla och följa med sin studieförmåga men får vid behov hjälp med att upprätthålla och förbättra den genom högskolans och studerandehälsovårdens tjänster.