Hoppa till verktygsfältet

Patientombudsmannens verksamhet har upphört i sin tidigare form 1.1.2024. I framtiden ordnar välfärdsområdena patientombudens verksamhet. Samtidigt ändrades titeln till patientombud. Efter ändringen kontakta vid behov patientombudet i ditt eget välfärdsområde.

Patientombudets uppgift är att arbeta för dina rättigheter. Patientombudet ger råd och hjälper dig om du är missnöjd med din behandling eller bemötandet av dig. Patientombudet hjälper dig lämna in en anmärkning och ger råd för att göra ett klagomål eller en patientskadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.

Patientombudet tar inte ställning till medicinska behandlingsbeslut som gäller dig och inte heller till om en behandlingsskada har uppkommit i samband med din behandling.

Kontaktuppgifter till patientombud inom välfärdsområdena

Vi har samlat länkarna till kontaktuppgifterna till patientombud inom välfärdsområdena. Välfärdsområdet som ansvarar för att organisera patienombudets verksamhet bestäms utifrån det område inom det välfärdsområde där SHVS-tjänsten produceras. Du kan se gränserna för välfärdsområdena vid behov på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Birkalands välfärdsområdePatientombud (pirha.fi, på finska)
Egentliga Finlands välfärdsområdePatientombudens tjänster (varha.fi)
Egentliga Tavastlands välfärdsområdePatientombud (omahame.fi, på finska)
HelsingforsSocial-​ och patientombuden (hel.fi)
Kajanalands välfärdsområdePatientombud (hyvinvointialue.kainuu.fi, på finska)
Kymmenedalens välfärdsområdeSocial- och patientombuden (kymenhva.fi, på finska)
Lapplands välfärdsområdeSocial- och patientombuden (lapha.fi, på finska)
Mellersta Finlands välfärdsområdePatientombud (hyvaks.fi, på finska)
Mellersta Österbottens välfärdsområdeSocial- och patientombud (soite.fi)
Norra Karelens välfärdsområdeKontaktuppgifter, social- och patientombud (siunsote.fi, på finska)
Norra Savolax välfärdsområdePatientombudens tjänster (pshyvinvointialue.fi, på finska)
Norra Österbottens välfärdsområdePatient- och socialombudet (pohde.fi, på finska)
Päijänne-Tavastlands välfärdsområdeSocial- och patientombud (paijat-sote.fi, på finska)
Satakunta välfärdsområdePatient- och socialombudet (satakunnanhyvinvointialue.fi, på finska)
Södra Karelens välfärdsområdePatient- och socialombudens tjänster (ekhva.fi, på finska)
Södra Savolax välfärdsområdeSocial- och patientombudens tjänster (etelasavonha.fi, på finska)
Södra Österbottens välfärdsområdePatient- och socialombudet (hyvaep.fi, på finska)
Västra Nylands välfärdsområdeSocial- och patientombudet (luvn.fi)
Österbottens välfärdsområdePatientombud (osterbottensvalfard.fi)

Läs också