Hoppa till verktygsfältet

Patientombudsmannens uppgift är att arbeta för dina rättigheter. Patientombudsmannen ger råd och hjälper dig om du är missnöjd med din behandling eller bemötandet av dig. Patientombudsmannen hjälper dig också lämna in en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska behandlingsbeslut som gäller dig och inte heller till om en behandlingsskada har uppkommit i samband med din behandling.

Dina tjänster

SHVS patientombudsman är Katriina Ikävalko. Du kan kontakta henne via webbformuläret nedan eller per telefon tisdagar eller torsdagar kl. 12–13.30, tfn 046 7101155.

Fyll i formuläret
Kontakt med patientombudsmannen