Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Patientdokument är dokument som används vid genomförande av vård och som skrivits på vårdenheten eller som vårdenheten mottagit. De innehåller information om ditt hälsotillstånd eller andra personliga uppgifter. Som vår klient har du rätt att kontrollera de uppgifter som förts in om dig i patientdokumenten och beställa kopior av dina uppgifter. Om du anser att uppgifterna är inexakta eller felaktiga, kan du begära rättelse. Du har dock inte rätt att besluta vilka uppgifter om dig som förs in i patientdokumenten.

Det lättaste sättet att kontrollera dina patientuppgifter är på Fpa:s MittKanta-sidor. På Mitt

Kanta-sidor finns SHVS:s patienters uppgifter inom allmän och mental hälsa fr.o.m. 30.6.2016 och uppgifterna gällande oral hälsa från och med 21.12.2021. Uttalanden gällande bilddiagnostiska undersökningar sparas i Kanta-tjänsterna hos SHVS från och med 15.2.2022. Patientuppgifter och -dokument som är äldre än detta kan du beställa från SHVS (se instruktionerna nedan). Du kan få kopior av dina patientdokument avgiftsfritt en gång om året och en gång efter att du har avklarat dina studier och vårdrelationen har avslutats. Därefter debiterar vi en avgift enligt på 35 euro.

Begäran om kopior på patientdokument och bilddiagnostiska undersökningsresultat

Beställ dokumenten

 • Beställ patientdokumenten med formuläret.
 • I formuläret ska du välja det serviceområde och serviceställe varifrån du beställer dina patientdokument ifrån.
 • Du får kopior av patientdokumenten inom ungefär en vecka enligt det beställda sättet.
 • Med formuläret för beställning av patientdokument kan du också beställa bilddiagnostiska undersökningsresultat (t.ex. röntgen-, ultraljuds- och datortomografibilder) som gäller din behandling för användning vid en annan hälsovårdsenhet. Bilder i elektronisk form levereras på en cd-skiva. Observera att bilddiagnostiska resultat kan enbart levereras per post.

Då du hämtar dokumenten från ett SHVS:s serviceställe

 • När du hämtar dokumenten måste du bevisa din identitet.

Begäran om rättelse av patientdokument

 • Be om rättelse av inexakta eller felaktiga uppgifter som gäller dig med formuläret.
 • En begäran om rättelse kan i samband med en vårdkontakt också riktas direkt till personen som fört in anteckningen.
 • Din begäran behandlas inom två månader.
 • Den rättade uppgiften uppdateras också på MittKanta-sidor.
 • På grund av hälso- och sjukvårdsbranschens natur måste vi ibland fatta beslut med bristfälliga uppgifter. Därför kan vi endast rätta sådana uppgifter som är objektivt felaktiga på basis av de uppgifter som finns tillgängliga vid registreringstidpunkten.

Logguppgifter

 • Du har rätt att få logguppgifter från patientregistret om behandlingen av dina patientuppgifter för de två senaste åren. Du har inte rätt att få logguppgifter som är äldre än två år utan särskild orsak.
 • Läs mer: lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (finlex.fi)
 • Om du vill ha logguppgifterna om dina patientuppgifter använda ”Begäran om att få logguppgifter” blanketten.
 • Du får dina logguppgifterna från din SHVS:s på det sätt du har önskat. Om du har beställt logguppgifterna till ett serviceställe så måste du kunna bevisa din identiet med ID bevis.
 • Beställningen behandlas inom två månader.