Hoppa till verktygsfältet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller www.shvs.fi. Tillgänglighetsutlåtandet har uppdaterats 18.1.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation i januari 2020. Granskningen omfattade alla sidor på webbplatsen och de flesta av de upptäckta bristerna korrigerades.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen shvs.fi uppfyller för närvarande delvis de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lagen (WCAG-kriterier 2.1).

Icke-tillgängligt innehåll

Omfattas inte av lagstiftningens krav.

  • Innehåll som har producerats av utomstående aktörer.
  • Lagen gäller inte video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020.

Brister i textmotsvarigheter

  • Vissa av bilderna saknar textmotsvarigheter (WCAG 1.1.1)

Videon

  • På webbplatsen kan det tillfälligt finnas över 45 minuter långa inspelningar av webinarier som saknar textning. Att texta alla långa inspelningar skulle innebära en oskäligt stor börda för organisationen. (WCAG 1.2.2)

Brister i rubriknivåer

Det finns några brister i utnyttjandet av HTML-rubriknivåer (WCAG 1.3.1)

Har du upptäckt problem med tillgängligheten?

Meddela oss om saken så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (www.tillganglighetskrav.fi). På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi 
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000