Hoppa till verktygsfältet

Ändringar i SHVS nätverk av serviceställen under slutet av året

SHVS serviceställe för högskolestuderande byts ut på åtta orter 1.11.2023. SHVS har konkurrensutsatt produktionen av tjänster som på dessa orter köps från underleverantörer. Tjänsterna erbjuds i fortsättningen på en ny underleverantörs serviceställe i samma stad.

SHVS utvidgade sitt servicenätverk år 2021 då yrkeshögskolestuderande fick tillgång till SHVS tjänster och antalet kunder fördubblades. Efter år 2021 har SHVS följt med hur servicenätverket fungerar och hur antalet besök utvecklats, och i år har stiftelsen gjort ändringar beträffande serviceställena. Fem av SHVS serviceställen byttes ut redan tidigare i år. Nu ska resten av samarbetspartnernas tjänster ses över, och ändringar görs med utgångspunkten att anlitandet av underleverantörer ska vara så kostnadseffektivt som möjligt för SHVS. Målet är att på så sätt kontrollera produktionskostnaderna för studerandehälsovården.

När SHVS gör dessa ändringar säkerställer stiftelsen att avståndet från servicestället till högskolan inte överskrider de av FPA fastställda maximitiderna och avstånden för att uträtta ärenden. I Kotka, Varkaus, Kuusamo, Brahestad och Ylivieska kommer tjänsterna inom allmän och mental hälsa att flyttas till en ny underleverantörs serviceställe i samma stad. I S:t Michel, Karleby och Nyslott flyttar tjänsterna inom oral hälsa till en ny underleverantörs serviceställe i samma stad.

SHVS har totalt 44 serviceställen i Finland, och på cirka hälften av dessa produceras tjänsterna av en underleverantör. På ett flertal orter erbjuds tjänster inom oral hälsa och tjänster inom allmän och mental hälsa på separata serviceställen. Endast cirka 5 procent av högskolestuderandena omfattas av de tjänster inom studerandehälsovården som produceras av en underleverantör till SHVS.