Hoppa till verktygsfältet

MieliChat stöder välbefinnandet

Coronapandemin som redan pågått i över ett år har utmanat högskolestuderandes ork och välbefinnande på ett sätt som märkts i en ökad efterfrågan på SHVS tjänster inom mental hälsa samt i ett ökat behov av lågtröskelstöd. Även om coronapandemin visar tecken på att avta kan effekterna av undantagsarrangemangen märkas i en enskild studerandes välbefinnande ännu en lång tid framöver. Undantagstiden har också kunnat leda till att problem med orken hopat sig, och många kan behöva stöd för att komma in i en ny vardagsrytm.

MieliChat finns i Self

För att stödja högskolestuderandes välbefinnande har SHVS öppnat en ny chattjänst, MieliChat. MieliChat är öppen mån-fre kl. 8–14, och du hittar den i Self-portalen.

I MieliChat kan du anonymt diskutera sådant som känns jobbigt och få råd och stöd i frågor som gäller psykisk hälsa och välbefinnande.

Observera att inga patientuppgifter eller tidsbokningar behandlas i MieliChat. I sådana fall ska du logga in på SelfChat eller ringa det riksomfattande servicenumret för allmän och mental hälsa: 046 710 1073.

MieliChat upprätthålls till slutet av år 2021 med hjälp av tilläggsfinansiering som social- och hälsovårdsministeriet beviljat. Tilläggsfinansieringen är ämnad för att befrämja Högskolestuderandes välbefinnande under coronaviruspandemin.