Hoppa till verktygsfältet

tDCS gav Henri hopp mitt i depressionen

Våren 2020 sökte Henri, en universitetsstuderande i 30-årsåldern, hjälp vid SHVS mot sin medelsvåra depression. Han kände sig nedstämd och hoppades få börja gå i terapi, eftersom han bar på mycket som han inte bearbetat.

En sjukskötare föreslog oväntat att Henri skulle testa något som kallas transkraniell likströmsstimulering (tDCS). Ett pilotprojekt med tDCS hade nyligen startat vid SHVS serviceställen i Joensuu och Åbo, och resultaten var lovande.

”Jag förhöll mig avvaktande till läkemedel, så jag blev intresserad av det här behandlings­alternativet. Jag läste mer om det på webben och bestämde mig för att testa.”

Efter att Henri blivit intervjuad av en sjukskötare och diskuterat saken med en läkare kunde tDCS-behandlingen inledas.

Vad händer under tDCS?

Katri Muranen, psykiatrisk sjukskötare vid SHVS, har jobbat med tDCS ända sedan pilotprojektet i Joensuu inleddes och har redan behandlat tiotals studerande med tDCS. Vad är då tDCS egentligen?

”Det är fråga om en läkemedelsfri behandling av en diagnosticerad depression. För att få denna behandling behöver den studerande en läkarremiss, och den kan fås via SHVS.”

Hos deprimerade personer fungerar vissa områden i vänstra pannloben sämre än vanligt, medan den högra sidan är hyperaktiv. Under behandlingen används en elektrodmössa som bidrar till att jämna ut skillnaderna mellan hjärnhalvorna.

tDCS är lätt att genomföra.

”Den studerande kan låna apparaten från SHVS. Den första respektive den sista behandlingssessionen sker på mottagningen.”

Största delen av behandlingen genomför den studerande själv hemma hos sig. En sjukskötare håller kontakt med den studerande varje vecka för att följa med hur behandlingen framskrider.

tDCS genomförs fem dagar i veckan. En behandlingssession pågår i 30 minuter. Enligt Muranen behöver den studerande dock inte slaviskt följa femdagarsregeln.

”Behandlingen kan anpassas efter det egna schemat. Huvudsaken är att den studerande genomgår 20 behandlingssessioner på 4 veckor och också har behandlingsfria dagar.”

Under behandlingssessionerna är det bra att aktivera hjärnan på något sätt, till exempel genom att läsa till en tentamen eller lösa korsord.

”Om du inte tänker på något är det mycket lugnt i hjärnan, och då har strömmen som kommer utifrån inte så bra effekt som den kunde ha”, förklarar Muranen.

Den första behandlingssessionen var spännande

När behandlingsperioden började var Henri lite nervös.

”Jag var mest nervös för om det skulle göra ont eller överhuvudtaget för hur det skulle kännas.”

Enligt Katri Muranen är det vanligt att de studerande är nervösa inför tDCS-behandlingen.

”Trots det har ingen avbrutit sin behandling eller fått så svåra biverkningar att det skulle ha krävt att behandlingen avbryts. Det ser jag som en bra sak.”

tDCS betraktas som en säker behandlingsmetod och passar därför också gravida. Den vanligaste biverkningen är lindrig irritation i hårbotten – något som också Henri upplevde.

”Jag kände lite stickningar och domningar i huden, men det gick över under senare behandlingssessioner. Någon smärta kände jag inte.”

De studerande är i goda händer under behandlingsperioden, vare sig behandlingen genomförs på ett serviceställe i Åbo, Tammerfors, Helsingfors, Uleåborg eller Joensuu.

”De studerande kan också skicka ett meddelande till oss via Self”, säger Muranen.

Henri började snabbt må bättre, och också andra har positiva erfarenheter av tDCS

Halvvägs in i behandlingen noterade Henri en förändring i sitt tillstånd.

”Mitt humör förbättrades och nedstämdheten försvann. Det kändes som om några ledningar hade kopplats ihop i min hjärna.”

Hans humör följdes genom formulär för symtombedömning. Baserat på dem hade behandlingen en positiv effekt.

”Det är förstås svårt att säga hur stor effekt behandlingen sist och slutligen hade. Men jag fick hopp om att jag kan börja må bättre och gå vidare i livet.”

Katri Muranen berättar att också andra har liknande tankar.

”Många studerande upplever redan under behandlingen att deras energinivå och aktivitet ökar.”

Enligt Muranen förbättras resultaten ytterligare efter behandlingen.

Henri genomgick tDCS en andra gång – “Just nu lever jag ett ganska fullt liv.”

Våren 2021 kände sig Henri igen trött och nedstämd. Han hade börjat gå i terapi hösten innan och ville igen få tDCS-behandling.

”Jag hade hört att den rekommenderas i kombination med terapi, så jag frågade SHVS om jag kunde få låna apparaten igen.”

Nu har Henri två behandlingar bakom sig, och den här våren har han mer energi än tidigare år.

”Tidigare var jag fast i mina egna tankar, men nu har jag öppnat mig mer för livet. Just nu känner jag mig inte nedstämd.”

Henri har utexaminerats från universitetet och jobbar med forskning. Han har inte längre den nedslående känslan av att underprestera. Numera kan livet stundvis kännas rentav för hektiskt.

”Jag har modigt testat nya saker och samtidigt förverkligat några av mina drömmar. Just nu lever jag ett ganska fullt liv.”

Både Katri Muranen och Henri rekommenderar tDCS. Det finns i alla fall inget att förlora på att testa, konstaterar de båda två.

”Det var med den attityden jag själv testade första gången. Jag rekommenderar tDCS särskilt för dem som är tveksamma till läkemedelsbehandling – men förstås för alla andra också”, konstaterar Henri sammanfattningsvis.

Henris namn är fingerat.

Behandling med transkraniell likströmsstimulering kan ges vid serviceställena i Åbo, Tammerfors, Helsingfors, Uleåborg och Joensuu.