Hoppa till verktygsfältet

Studerande i social- och hälsovårdsbranschen får influensavaccin via SHVS i slutet av hösten

I enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet får högskolestuderande inom medicin och hälso- och välfärdssektorn samt studerande som hör till riskgrupperna (t.ex. personer med diabetes eller kronisk hjärt- eller lungsjukdom samt gravida) vaccin mot influensa via SHVS. Vaccinet är gratis.

SHVS:s uppgift är i första hand att ta hand om social- och hälsovårdsstuderandes influensavaccinationer. Personer som tillhör riskgrupper vaccineras därefter. En person som tillhör en riskgrupp kan hämta sitt vaccin från den offentliga sektorn.

Det totala antalet högskolestuderande som ingår i gruppen som får vaccinet via SHVS uppgår i höst till cirka 50 000. Dessa studerande kan få influensavaccinet på sin studieort, antingen vid SHVS eget serviceställe eller vid en samarbetspartners serviceställe. Observera att det är möjligt att bli vaccinerad vid alla SHVS egna serviceställen, men vid samarbetspartnernas serviceställen vaccineras endast de som är kunder vid servicestället i fråga.

Vaccineringarna mot influensa beräknas ske vid SHVS i november–december 2021. Tidpunkten för vaccineringarna på olika orter varierar och beror på när SHVS får tillgång till vaccinerna. Vaccineringen kommer att ske både i form av massvaccinationer och på mottagningarna. Hur de genomförs beror bland annat på vilka lokaler som finns att tillgå och på eventuella regionala coronarestriktioner. Mer information om tidtabellen för vaccineringarna och om de praktiska arrangemangen publiceras i slutet av oktober. Det är inte möjligt att boka tid till influensavaccinerna per telefon eller på SelfChatten.

Om du inte är en studerande i social- och hälsovårdsbranschen och inte heller hör till riskgrupperna men ändå skulle vilja få influensavaccinet kan du be om ett recept på vaccinet från SHVS och skaffa det på apoteket på egen bekostnad. För att få ett recept ska du kontakta oss för bedömning av vårdbehovet (allmän hälsa) per telefon eller via SelfChat. Samtidigt kan du avtala om en tid för vaccineringen vid det egna servicestället eller få anvisningar om hur du bokar tid till en samarbetspartners serviceställe.

Influensasäsongen närmar sig. Håll ögon och öron öppna – mer information om influensavaccinationerna vid SHVS kommer i slutet av oktober.