Hoppa till verktygsfältet

SHVS verksamhet utvecklas utgående från kundrespons

Under år 2021 fick vi totalt 5 269 meddelanden med feedback. Feedbacken gavs både via ett e-formulär (2 872) och per sms (2 397). I och med att SHVS verksamhet utvidgades ökade mängden feedback som väntat jämfört med året innan.

Personer som gav respons per sms nöjda med vårdkvaliteten

Ifjol tog vi i bruk möjligheten att ge feedback per sms. Vi skickade en begäran om att utvärdera hur väl vården genomförts till ett slumpmässigt urval av studerande efter att de besökt en mottagning för allmän, mental eller oral hälsa.

Vi var intresserade av att få veta hur nöjda de studerande var med hur deras ärende framskred eller med behandlingsanvisningarna de fått. Vi frågade också efter deras åsikt om personalens kommunikationsförmåga, hur väl integritetsskyddet beaktades samt om stämningen under besöket.

Personerna som gav feedback per sms var nöjda med vårdkvaliteten: på basis av svaren var det genomsnittliga beräknade NPS-värdet +65. NPS-värdet (Net Promoter Score) beskriver hur sannolikt det är att personen som ger feedback skulle rekommendera andra SHVS tjänster. Värdet anges på en skala mellan -100 och +100.

Feedbacken på webben gav viktig information om hur våra tjänster kan utvecklas

Studerande gav feedback också via ett e-formulär. Det var möjligt att ge feedback både anonymt (1 537 meddelanden) och som starkt autentiserad (1 335 meddelanden).

Alla som ger feedback efter att ha autentiserat sig får svar inom tre vardagar.

I likhet med tidigare år gavs i huvudsak utvecklingsförslag eller kritisk feedback via webben. Feedbacken gällde till stor del SHVS verksamhet i allmänhet.

Flest kommentarer fick vi om servicekanalerna, och i synnerhet webbtjänsten Self väckte många åsikter. Vi fick också feedback om bedömningen av vårdbehovet samt om vårdrelaterade erfarenheter.

Responsen gav oss viktig information till exempel om erfarenheter av att boka tid och ta kontakt samt om hur väl servicekanalerna fungerar tekniskt. Utgående från detta kan vi utveckla och förbättra våra tjänster. Feedbacken som ges via webben behandlas regelbundet vid serviceställena och i ledningsgrupperna.