Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Studerande oroar sig för studerandehälsovårdens resurser

I dag ordnas evenemang i Jyväskylä, Tammerfors, Villmanstrand, Joensuu, Kuopio och Rovaniemi, där studerande ger uttryck för sin oro beträffande studerandehälsovårdens resurser och finansiering. Manifestationerna, som genomförs på initiativ av studentkåren i Jyväskylä, äger rum på Dagen för psykisk hälsa bland studerande 13.4, eftersom det i synnerhet är frågan hur tjänsterna inom mental hälsa ska räcka till som väcker oro.

Enligt studerandeorganisationernas förhandsbedömningar kommer hundratals högskole­studerande att delta i manifestationerna. De studerande samlas i centrum av städerna där de, iklädda halare, ställer upp sig på led som symboliserar de långa väntetiderna för att få hjälp.

– Manifestationerna är inte riktade mot SHVS tjänster, verksamhet eller personal. Vi anser att SHVS tjänster är bra, men resurserna är otillräckliga i förhållande till antalet högskole­studerande. Vi kräver att tillgången på tjänster inom mental hälsa tryggas och att mer finansiering beviljas för studerandehälsovården, framhåller Fanni Rantala, socialpolitisk sakkunnig och styrelsemedlem i studentkåren vid Jyväskylä universitet.

Ökad efterfrågan på tjänster leder till långa väntetider

De studerande är ute i ett viktigt ärende. Efterfrågan på i synnerhet tjänster inom mental hälsa har ökat, och tillgången på tjänster har varit en utmaning i hela landet. År 2019 använde 23 av 1 000 studerande tjänster inom mental hälsa, medan motsvarande siffra nu är 45 av 1 000. I januari-mars i år var antalet studerande som kontaktade SHVS i ärenden som gäller mental hälsa cirka 20 000.

– Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat SHVS statsunderstöd som är avsett att användas för att stödja högskolestuderandes välbefinnande under coronapandemin. De tillfälliga tilläggsanslagen har i år gjort det möjligt att öka antalet tjänster. Däremot löser de inte resursbristen när det gäller anordnandet av den grundläggande verksamheten och gör det inte möjligt att möta efterfrågan på tjänster inom mental hälsa på lång sikt, om efterfrågan kvarstår på en hög nivå, säger SHVS vd Katariina Poskiparta.