Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

HälsoStarten 2022 för första årets studerande

Hälsoenkäten för första årets studerande har förnyats. När du besvarar enkäten HälsoStarten får du nu omedelbart feedback på ditt hälsotillstånd och blir eventuellt hänvisad till SHVS hälsofrämjande tjänster. Vid behov bokas också en mottagningstid åt dig.  

När du besvarat HälsoStarten får du omedelbart feedback på ditt hälsotillstånd 

Hälsokontrollen för första årets studerande, d.v.s. en hälsoenkät och vid behov ett mottagningsbesök, är SHVS lagstadgade uppgift. Hälsokontrollen börjar alltid med enkäten HälsoStarten, vars syfte är att ge både dig och hälsovårdaren en uppfattning om ditt hälsotillstånd och göra det lättare att identifiera vilka tjänster du behöver i ett så tidigt skede av studierna som möjligt.

Som första årets studerande kan du fylla i HälsoStarten i webbtjänsten Self. Och om du har uppdaterat dina kontaktuppgifter i Self så får du även en personlig inbjudan till HälsoStarten.

I HälsoStarten kartläggs ditt fysiska, psykiska och sociala hälsotillstånd, centrala drag i ditt hälsobeteende samt faktorer relaterade till hälsa, hälsobeteende och studieförmåga.

När du besvarat HälsoStarten får du omedelbart feedback på ditt hälsotillstånd och blir eventuellt hänvisad till SHVS hälsofrämjande tjänster.

Om det baserat på dina svar finns behov av ett individuellt besök bokas automatiskt en tid åt dig till ett fysiskt mottagningsbesök eller ett distansmöte. Inom fyra veckor efter att du besvarat enkäten får du information om mottagningsbesöket, som infaller under det första läsåret. Samtidigt får du ett tidsbeställningstillstånd som du vid behov kan använda för att flytta den föreslagna mottagningstiden till en tidpunkt som passar dig.    

Vad, var, när?

Om du har inlett dina studier hösten 2021 får du en personlig inbjudan till HälsoStarten i januari. På grund av bytet av enkätsystem är det möjligt att ett litet antal studerande som besvarat enkäten tidigare inte får feedback på sina svar.   

Om du har inlett dina studier i början av år 2022 får du en inbjudan till HälsoStarten senare under vårterminen 2022.

När HälsoStarten har öppnats för dig ser du den också på första sidan i Self tills du har besvarat den. Efter att du besvarat enkäten hittar du den under fliken Tjänster.

Se också: Det finns ändringar i tidtabellen för HälsoStarten-enkäten (1.2.2022)

Se också: HälsoStarten testas – om du fick enkäten, besvara den så fort som möjligt! (29.11.2021)

(Uppdaterad servicetiden 21.4.2022)

Loggan för HälsoStarten syns på bild