Hoppa till verktygsfältet

HälsoStarten testas – om du fick enkäten, besvara den så fort som möjligt!

Hälsoenkäten som är riktad till första årets studerande har förnyats. Enkäten som i fortsättningen går under namnet HälsoStarten tas i bruk i hela landet i början av år 2022.

En studerande som besvarar den förnyade enkäten HälsoStarten får nu omedelbart feedback på sitt hälsotillstånd och blir eventuellt hänvisad till SHVS hälsofrämjande tjänster. Vid behov bokas en tid till mottagningen för den studerande.  

Vi säkerställer på förhand att hälsoenkäten fungerar tekniskt och att feedbackprocessen är smidig genom att be ett antal förstaårsstuderande besvara enkäten redan i december. HälsoStarten skickas till cirka tusen studerande som inlett sina studier hösten 2021.

Under perioden 1–15.12.2021 skickas en personlig inbjudan att besvara HälsoStarten till  

  • teknikstuderande i Kajana
  • studerande inom servicenäringar i S:t Michel
  • studerande inom pedagogik i Tammerfors
  • studerande inom informations- och kommunikationsteknik vid Åbo yrkeshögskola
  • studerande inom konst och kultur vid Aalto-universitetet.

Om du fick en inbjudan till HälsoStarten, besvara den så fort som möjligt!

Logo: Hälsostarten.