Hoppa till verktygsfältet

Delta i utbildningarna Psykiska Första Hjälpen®

Vet du hur du ska agera om någon i din studiegemenskap drabbas av psykisk ohälsa? Saknar du verktyg för att ta upp svåra frågor och stödja andra?

Delta i utbildningarna Psykiska Första Hjälpen®, som hålls av SHVS psykologer. De är riktade till tutorer, studerande som är aktiva i studentkårer och studerandeorganisationer, övriga studerande som är intresserade av ämnet, egenlärare, studiehandledare, personal som arbetar med välbefinnande på högskolorna samt övrig högskolepersonal.

Vi erbjuder två olika utbildningar: Psykiska Första Hjälpen® 1 (MTEA1) och Psykiska Första Hjälpen® 2 (MTEA2). Man måste inte nödvändigtvis gå utbildningarna i denna ordningsföljd utan kan delta i den andra utbildningen före den första.

Kurserna ordnas både som webbkurser och närundervisning. De första utbildningarna har redan startat.

Verktyg för att stärka den psykiska hälsan

Kursen Livskunskap för psykisk hälsa (MTEA1) erbjuder tillförlitlig information om psykisk hälsa och om faktorer som påverkar den. Kursen ger deltagarna en möjlighet att reflektera över sitt eget och sina närståendes psykiska välbefinnande samt fler verktyg för att stärka det.

Teman som behandlas är känslokompetens, relationer och växelverkan, kriser, livshantering samt överhuvudtaget frågan vad psykisk hälsa är.

Lär dig känna igen de vanligaste formerna av psykisk ohälsa

Kursen Det sårbara sinnet – lär dig känna igen och stöda (MTEA2) ger kunskap om de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och symtomen på dem. Ett mål är att minska det stigma som är förknippat med psykisk ohälsa.

Kursen ger färdigheter att bemöta psykisk ohälsa och uppmuntrar deltagarna att ta upp också svåra frågor.

Utöver de vanligaste formerna av psykisk ohälsa behandlas även teman som självdestruktivt beteende, psykoser och missbruk. Deltagarna får också lära sig hur de kan tillämpa psykiska första hjälpen i olika situationer.

Fråga om möjligheterna att ordna en utbildning i din egen studiegemenskap

Om du blev intresserad av att ordna en utbildning i psykiska första hjälpen vid din egen högskola eller i din studerandeorganisation kan du kontakta heidi.nojd(at)yths.fi. En kurs kan genomföras om den har minst omkring tio deltagare.

MIELI Psykisk Hälsa Finland r.f. har under vintern och våren utbildat psykologer som ansvarar för främjande av psykisk hälsa samt psykologer inom studiesamfundsarbetet till handledare i Psykiska Första Hjälpen® 1 och 2. Psykologerna som genomgått utbildningen utbildar i sin tur andra inom högskolesamfunden i att ge psykiska första hjälpen.

Under år 2022 erbjuder SHVS tilläggstjänster inom mental hälsa tack vare ett statsunderstöd som beviljats av Social- och hälsovårdsministeriet och som är avsett att användas för att motverka de problem som coronapandemin medfört för högskolestuderande. Kurserna i psykiska första hjälpen är en del av denna helhet.