Hoppa till verktygsfältet

Se hur kraven beträffande tillgång till vårdtjänster har uppfyllts hos SHVS

Vi har förnyat vår kommunikation om vårdgarantin. Nu kan du se i ett ännu tygligare format, hur kraven beträffande tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa har uppfyllts under de senaste sex månaderna hos SHVS. Information finns för hela landet och per region.

SHVS iakttar lagstiftningen om vårdgaranti och de tidsfrister för bedömning av vårdbehovet och tillgång till vård som anges i den samt rapporterar om hur dessa uppfylls. 

Webbplatsen uppdateras med nya data den sjätte vardagen i varje månad.

Läs mer shvs.fi > Använda tjänster > Vårdgaranti som gäller SHVS tjänster

En läkare och två studenter.