Hoppa till verktygsfältet

SHVS uttrycker sitt stöd för ukrainare

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fördömer Rysslands krigshandlingar och uttrycker sitt stöd för alla ukrainare och ukrainska studerande, vars framtidstro nu slagits i spillror.

Kriget i Ukraina väcker många olika tankar och känslor, såsom ångest, avsky och rädsla. Situationen kan vara särskilt tung för vissa studerande, inte minst för dem som har familj eller släktingar i Ukraina. Studerande som har band till Ryssland kan också reagera kraftigt på situationen. I en mångkulturell högskolegemenskap är det viktigt att stödja alla oavsett nationalitet och inte ge något utrymme för rasism. På SHVS har vi reserverat tid för diskussion och känslohantering för alla studerande bland annat i chattkanalerna, där världsläget just nu är ett centralt samtalsämne. På stiftelsens webbplats har SHVS psykologer också sammanställt anvisningar till de studerande om hur de kan hantera de reaktioner som kriget orsakar.

På SHVS vill vi visa vårt stöd för alla ukrainare. På SHVS-dagen onsdagen den 23.3.2022 hissar vi Ukrainas flagga vid stiftelsens serviceställe i Tölö i Helsingfors och låter flaggan vaja i en vecka. Via Röda Korset har SHVS öppnat en donationskanal för att stödja det humanitära arbete som görs i Ukraina. SHVS styrelsemedlemmar donerar sina mötesarvodena för januari, februari och mars till hjälparbetet i Ukraina.

Vi kan alla stå enade för att stödja Ukraina. Visa också du ditt stöd och delta genom att stödja välkända organisationers arbete i den mån du kan. Tillsammans kan vi påverka!

SHVS symbolen i ukrainska färger