Hoppa till verktygsfältet

Instruktioner för hur du sköter dina ärenden under coronaviruspandemin

21.3.2023 uppdaterad info gällande coronainstuktioner finns på våra nyheter.

Uppdaterad 3.5.2022

Det går att minska risken att få smittan genom att ta hand om en god handhygien, hålla säkerhetsavstånden och genom att använda ansiktsmask. SHVS vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda både kunder och personal ända tills myndigheterna anser att det inte längre finns behov till dem.

Anvisningar till SHVS mottagningar

I SHVS serviceställen använder både hälsovårdsexperten och studeranden ansiktsmask under närmottagningen ifall vårdåtgärden inte kräver annorlunda.

SHVS mottagningarna fungerar på ett normalt sätt, enligt överenskomna mottagningstider.

Om du är helt symtomfri så kan du komma på din distans- eller närmottagning enligt överenskommen tid. Om du har en mottagningstid eller om du tänker boka en så erbjuds du möjligheten till distansmottagning, i alla sådana fall där det är möjligt. Distansmottagning är ett säkert sätt att komma på en mottagning. Läs mera om distansmottagningen.

Om du tillhör en riskgrupp och är symtomfri så rekommenderar vi att du påbörjar din behandling inom oral hälsa enligt de anvisningar du ges bedömningen av vårdbehovet för icke-brådskande ärende och att du fortsätter din vård enligt vårdplanen.
Se härifrån THL:s definitioner om riskgrupper.

Agera enligt följande om du har en mottagningstid och har symtom som antyder på en COVID-19 infektion eller om du av någon annan orsak är försatts i karantän, eller om du väntar på testresultat av ett COVID-19 test:

 • Om du har en mottagningstid till oralhälsan, avboka mottagningstiden.
 • Om du ska på en mottagningstid för mentalhälsa, så kan du ändra din mottagningstid till en distansmottagning genom att kontakta oss antingen på Self eller genom att ringa våra servicenummer.
 • Om du är på väg på en annan mottagning, så kan du fråga om möjligheten att ändra din mottagningstid till en distansmottagning genom att kontakta oss på Self eller genom att ringa våra servicenummer:
  • Allman och mental hälsä tfn. 046 710 1073
  • Munhälsotjänster tfn. 046 710 1085
 • Om du har fått en remiss till SYNLAB så var vänlig och bekanta dig med anvisningarna på SYNLAB:s hemsida.

Om du har symtom eller misstänker en COVID-19 infektion

Ifall du har symtom som antyder på en COVID-19 infektion eller varit i närkontakt med en person som har ett laboratorium verifierad COVID-19 smitta så uppmanas du att ringa din hälsocentral eller dess jour. Du får anvisningar av professionella inom vårdbranschen om hur du ska agera. Det är viktigt att reagera om du har symtom som tyder på en COVID-19 infektion. Läs mera om de typiska symtomen.

 • Du kan uppskatta din egen situation genom enkäten som finns i Omaolo-tjänsten. På basis av de svar du ger får du en uppskattning om huruvida du har blivit smittad av coronaviruset. Om det är sannolikt att du har fått COVID-19 smittan får du dessutom instruktioner om hur du kan söka dig till vård.
 • Personer som bor vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdirstrikt kan använda koronabott.hus.fi/sv -tjänsten för att uppskatta sitt eget tillstånd.
 • Allmän rådgivning och tilläggsinformation får du via de riksomfattande rådgivningskanalerna: den nationella telefonrådgivningen 0295 535 535 och chat-rådgivningen.
 • SHVS testar inte för COVID-19 eftersom uppgiften tillhör, enligt lagen om smittsamma sjukdomar, den offentliga sektorn.

För coronaspårare

Vid behov kan du kontakta SHVS serviceställen direkt om du behöver spåra möjliga coronavirusinfektioner. I sådana fall kan du använda kontaktuppgifterna för sakkunniga inom hälsovård >>

Coronavaccinationer, -tester och -certifikat från den offentliga sektorn

Coronavaccinationerna, -testerna och certifikaten utförs av den offentliga sektorn, mera specifikt av kommunerna. Vänligen kontakta din egen kommuns hälsovård om du har frågor om coronavaccinationerna.

Information om coronavaccinen hittar du på thl:s hemsidor.

_____________________

Uppdaterad 19.5.2021

Det går att minska risken att få smittan genom att hålla tillräckligt stora säkerhetsavstånd, genom att ta hand om en god handhygien och genom att använda ansiktsmask. SHVS vidtar alla säkerhetsåtgärder ända tills myndigheterna anser att det inte längre finns behov till dem.

Då du har symtom eller misstänker COVID-19 smittan

Ifall du har symtom som tyder på en akut luftvägsinfektion och/eller magsymtom till exempel feber, hosta och/eller andnöd, illamående, diarré och du har inom de senaste veckorna rest utomlands eller varit i närkontakt med en person som har en laboratorium verifierad COVID-19 smitta så uppmanas du att ringa din hälsocentral eller dess jour. Du får anvisningar av professionella inom vårdbranschen om hur du ska agera. Det är viktigtatt reagera om du har symtom som tyder på en COVID-19 infektion. Läs mera om de typiska symtomen.

Du kan uppskatta din egen situation genom enkäten som finns i Omaolo-tjänsten. På basis av de svar du ger får du en uppskattning om huruvida du har blivit smittad av coronaviruset. Om det är sannolikt att du har fått COVID-19 smittan får du dessutom instruktioner om hur du kan söka dig till vård.

Allmän rådgivning och tilläggsinformation får du via de riksomfattande rådgivningskanalerna: den nationella telefonrådgivningen 0295 535 535 och chat-rådgivningen.

SHVS testar inte för corona eftersom uppgiften tillhör, enligt lagen om smittsamma sjukdomar, den offentliga sektorn.

Då du kommer på en mottagning

SHVS rekommenderar användningen av ansiktsmask för dem som besöker SHVS serviceställen.

SHVS mottagningarna fungerar på ett normalt sätt enligt mottagningstider.

Om du är helt symtomfri så kan du komma på din distans- eller närmottagning enligt överenskommen tid. Om du har en mottagningstid eller om du tänker boka en så erbjuds du möjligheten till distansmottagning, i alla sådana fall där det är möjligt. Distansmottagning är ett säkert sätt att komma på en mottagning. Läs mera om distansmottagningen.

Om du tillhör en riskgrupp och är symtomfri så rekommenderar vi att du påbörjar din behandling inom oral hälsa enligt de anvisningar du ges bedömningen av vårdbehovet för icke-brådskande ärende och att du fortsätter din vård enligt vårdplanen.
Se härifrån THL:s definitioner om riskgrupper.

Agera enligt följande om du har en mottagningstid och du har symtom som tyder på en luftvägsinfektion, magsymtom eller om du har återvänt utomlands ifrån ett riskland under 14 dygn sedan, om du av någon annan orsak är försatts i karantän, eller om du väntar på testresultat av ett COVID-19 test:

 • Om du har en mottagningstid till oralhälsan, avboka mottagningstiden.
 • Om du ska på en mottagningstid för mentalhälsa, så kan du ändra din mottagningstid till en distansmottagning genom att kontakta oss antingen på Self eller genom att ringa våra servicenummer.
 • Om du är på väg på en annan mottagning, så kan du fråga om möjligheten att ändra din mottagningstid till en distansmottagning genom att kontakta oss på Self eller genom att ringa våra servicenummer:
  • Allman och mental hälsä tfn. 046 710 1073
  • Munhälsotjänster tfn. 046 710 1085
 • Om du har fått en remiss till SYNLAB så var vänlig och bekanta dig med anvisningarna på SYNLAB:s hemsida.

Coronavaccinationer, -tester och -certifikat från den offentliga sektorn

Coronavaccinationerna, -testerna och certifikaten utförs av den offentliga sektorn, mera specifikt av kommunerna. Vänligen kontakta din egen kommuns hälsovård om du har frågor om coronavaccinationerna.

Information om coronavaccinen hittar du på thl:s hemsidor.

_____________________

Uppdaterad 1.10.2020

Coronavirus fallen och förekomsten av viruset har ökat återigen i Finland efter sommare och epidemin är inte över ännu. Det finns fortsättningsvis en risk att bli smittad av coronaviruset och därför är det fortsättningsvis ytterst viktigt att hålla säkerhetsavstånden och sköta om handhygienen. Myndigheterna har gett regionala rekommendationer om användning av ansiktsmask. SHVS fortsätter dessutom med andra säkerhetsåtgärder åtminstone så länge som myndigheterna anser att det finns behov till dem.

Då du har symtom eller misstänker COVID-19 smittan

Ifall du har symtom som tyder på akut luftvägsinfektion och/eller magsymtom så som feber, hosta och/eller andnöd, illamående, diarré och du har inom de senaste veckorna rest utomlands eller varit i närkontakt med en person som har laboratorium verifierad COVID-19 smittan så uppmanas du att ta kontakt med din hälsovårdscentral eller dess jour genom att ringa. Du får anvisningar av professionella inom vårdbranschen om hur du ska agera. SHVS gör inte tillsvidare coronatest eftersom uppgiften tillhör, enligt lagen om smittsamma sjukdomar, den offentliga sektorn.

Det är viktigt att du testas för coronaviruset ifall du har symptom som passar ihop med de symptom som förorsakas av coronaviruset. Läs mera om de typiska symptomen.

Du kan uppskatta din egen situation genom enkäten som finns i Omaolo-tjänsten. På basis av de svar du ger får du en uppskattning om huruvida du har blivit smittad av coronaviruset. Om det är sannolikt att du har fått COVID-19 smittan får du dessutom instruktioner om hur du kan söka dig till vård.

Allmän rådgivning och tilläggsinformation får du via de riksomfattande rådgivningskanalerna: den nationella telefonrådgivningen 0295 535 535 och chat-rådgivningen.

Då du kommer på en mottagning

SHVS mottagningarna fungerar på ett normalt sätt enligt mottagningstider.

fall du är helt symtomfri så kan du komma på din distans- eller närmottagning enligt överenskommen tid. Om du har en mottagningstid eller om du tänker boka en så erbjuds du möjligheten till distansmottagning, i alla sådana fall där det är möjligt. Distansmottagning är ett säkert sätt att komma på en läkarmottagning. Läs mera om distansmottagningen.

Om du tillhör en riskgrupp och är symtomfri så rekommenderar vi att du påbörjar behandling för icke-brådskande ärenden som berör munhälsan på basis av bedömningen av vårdbehovet eller enligt en överenskommen behandlingsplan. Se härifrån THL:s definitioner om riskgrupper.

Agera enligt följande om du har en mottagningstid om du har symtom som tyder på en luftvägsinfektion, magsymtom eller om du har återvänt utomlands ifrån från ett riskland under 14 dygn sedan, om du av någon annan orsak är försatt i karantän, eller om du väntar på testresultat av ett COVID-19 test:

 • Om du har en mottagningstid till oralhälsan, avboka mottagningstiden
 • Om du ska på en mottagningstid för mentalhälsa, så kan du ändra din mottagningstid till en distansmottagning genom att kontakta ditt serviceställe.
 • Om du är på väg på en annan mottagning, så kan du fråga om möjligheten att ändra din mottagningstid till en distansmottagning genom att kontakta ditt serviceställe.

Bakre gränsen för avbokandet vi har tillsvidare på grund av COVID-19 situationen ändrat villkoren för avbokandet av mottagningstider. Du kan avgiftsfritt avboka din mottagningstid upp till 1 timme innan mottagningen. Avbokningen sker antingen via Self-tjänsten eller per telefon. Observera att du hittar i flera serviceställens hemsidor ett avbokningstelefonnummer. OBS! Vi fakturerar för mottagningstider som inte har avbokats i tid.

Resehälsorådgivningen öppnas 17.8

SHVS:s resehälsorådgivningen öppna 17.8.2020. Om du ska resa utomlands så kontrollera själv resmålets restriktioner och karantänregleringar.

Gruppverksamheten börjar igen

Gruppverksamheten börjar igen under hösten. I huvudsak kommer grupperna att ordnas via nätet. I de möjliga grupper som samlas fysiskt så sköter vi om säkerhetsavstånden, hygienen och ansiksmaskerna. Besluten att ordna möjliga närgrupper fattas på lokalnivå. Vi informerar ifall arrangemangen som berör grupperna förändras på grund av den rådande situationen.

Sjukfrånvarointygen

Många universitet har meddelat att de inte under de rådande omständigheterna kräver av studerande sjukfrånvarointyg. Därför skriver inte SHVS, i huvudsak, längre några sjukintyg.

____________

Uppdaterad 18.8.2020

Coronavirus fallen och förekomsten av viruset har ökat återigen i Finland efter sommare och epidemin är inte över ännu. Det finns fortsättningsvis en risk att bli smittad av coronaviruset och därför är det fortsättningsvis ytterst viktigt att hålla säkerhetsavstånden och sköta om handhygienen. Myndigheterna har gett regionala rekommendationer om användning av ansiktsmask. SHVS fortsätter dessutom med andra säkerhetsåtgärder åtminstone så länge som myndigheterna anser att det finns behov till dem.

Då du har symtom eller misstänker COVID-19 smittan

Ifall du har symtom som tyder på akut luftvägsinfektion och/eller magsymtom så som feber, hosta och/eller andnöd, illamående, diarré och du har inom de senaste veckorna rest utomlands eller varit i närkontakt med en person som har laboratorium verifierad COVID-19 smittan så uppmanas du att ta kontakt med din hälsovårdscentral eller dess jour genom att ringa. Du får anvisningar av professionella inom vårdbranschen om hur du ska agera. SHVS gör inte tillsvidare coronatest eftersom uppgiften tillhör, enligt lagen om smittsamma sjukdomar, den offentliga sektorn.

Det är viktigt att du testas för coronaviruset ifall du har symptom som passar ihop med de symptom som förorsakas av coronaviruset. Läs mera om de typiska symptomen.

Du kan uppskatta din egen situation genom enkäten som finns i Omaolo-tjänsten. På basis av de svar du ger får du en uppskattning om huruvida du har blivit smittad av coronaviruset. Om det är sannolikt att du har fått COVID-19 smittan får du dessutom instruktioner om hur du kan söka dig till vård.

Allmän rådgivning och tilläggsinformation får du via de riksomfattande rådgivningskanalerna: den nationella telefonrådgivningen 0295 535 535 och chat-rådgivningen.

Då du kommer på en mottagning

SHVS mottagningarna fungerar på ett normalt sätt enligt mottagningstider.

fall du är helt symtomfri så kan du komma på din distans- eller närmottagning enligt överenskommen tid. Om du har en mottagningstid eller om du tänker boka en så erbjuds du möjligheten till distansmottagning, i alla sådana fall där det är möjligt. Distansmottagning är ett säkert sätt att komma på en läkarmottagning. Läs mera om distansmottagningen.

Om du tillhör en riskgrupp och är symtomfri så rekommenderar vi att du påbörjar behandling för icke-brådskande ärenden som berör munhälsan på basis av bedömningen av vårdbehovet eller enligt en överenskommen behandlingsplan. Se härifrån THL:s definitioner om riskgrupper.

Om du har symtom som tyder på en luftvägsinfektion, magsymtom eller om du har återvänt utomlands ifrån från ett riskland under 14 dygn sedan och du har en mottagningstid, agera enligt följande:

 • Om du har en mottagningstid till oralhälsan, avboka mottagningstiden
 • Om du ska på en mottagningstid för mentalhälsa, så kan du ändra din mottagningstid till en distansmottagning genom att kontakta ditt serviceställe.
 • Om du är på väg på en annan mottagning, så kan du fråga om möjligheten att ändra din mottagningstid till en distansmottagning genom att kontakta ditt serviceställe.

Bakre gränsen för avbokandet vi har tillsvidare på grund av COVID-19 situationen ändrat villkoren för avbokandet av mottagningstider. Du kan avgiftsfritt avboka din mottagningstid upp till 1 timme innan mottagningen. Avbokningen sker antingen via Self-tjänsten eller per telefon. Observera att du hittar i flera serviceställens hemsidor ett avbokningstelefonnummer. OBS! Vi fakturerar för mottagningstider som inte har avbokats i tid.

Resehälsorådgivningen öppnas 17.8

SHVS:s resehälsorådgivningen öppna 17.8.2020. Om du ska resa utomlands så kontrollera själv resmålets restriktioner och karantänregleringar.

Gruppverksamheten börjar igen

Gruppverksamheten börjar igen under hösten. I huvudsak kommer grupperna att ordnas via nätet. I de möjliga grupper som samlas fysiskt så sköter vi om säkerhetsavstånden, hygienen och ansiksmaskerna. Besluten att ordna möjliga närgrupper fattas på lokalnivå. Vi informerar ifall arrangemangen som berör grupperna förändras på grund av den rådande situationen.

Sjukfrånvarointygen

Många universitet har meddelat att de inte under de rådande omständigheterna kräver av studerande sjukfrånvarointyg. Därför skriver inte SHVS, i huvudsak, längre några sjukintyg.

____________

Uppdaterad 16.6.2020

Coronaviruset (COVID-19) orsakar influensaliknande symtom i luftvägarna eller i magen. En del smittade kan även drabbas av lunginflammation. De flesta som insjuknar uppvisar dock endast lindriga symtom.

Om dina symtomer är milda och du tillhör inte en riskgrupp, stanna hemma ända tills dina symtomer har gått förbi. Milda symtomer är snuva, hosta, halsont, muskelvärk eller feber. Se Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hemvård.

Ifall du har symtomer som tyder på akut luftvägsinfektion och/eller magsymtom så som feber (över 38 grader), hosta och/eller andnöd, illamående, diarré och du har inom de senaste veckorna rest utomlands eller varit i närkontakt med en person som har laboratorium verifierad COVID-19 smittan så uppmanas du att ta kontakt med din hälsovårdscentral eller dess jour genom att ringa. Du får anvisningar av professionella inom vårdbranschen om hur du ska agera.

Du kan uppskatta sannolikheten att du har fått coronavirussmittan genom att besvara symtombedömnings enkäten för coronavirussmittan. Enkäten har utvecklats av Duodecim och den är publicerad på svenska i Omaolo-tjänsten.

Allmän rådgivning och mer information om coronavirusepidemin får du från det nationella rådgivningsnumret 0295 535 535 eller från chattjänsten.

Om SHVS mottagningar

SHVS:s mottagningar fortsätter normalt enligt tidsbokning. All gruppverksamhet förutom stödprogrammen på webben är annullerade för våren.

Ifall du är helt symtomfri så kan du komma på din distans- eller närmottagning enligt överenskommen tid. Men kom ihåg att kolla om din tid är en distans- eller närmottagningstid innan du kommer på mottagningen. Om du har en mottagningstid eller om du tänker boka en så erbjuds du möjligheten till distansmottagning, i alla sådana fall där det är möjligt. Distansmottagning är ett säkert sätt att komma på en läkarmottagning. Läs mera om distansmottagningen.

Observera att om du har fått en tid för en närmottagning, så är det möjligt att det inte finns lediga tider i tidsbokningskalendern då du försöker ändra mottagningssättet. I ett sådant fall kan du ändra din mottagning till en distansmottagning genom att ringa ditt serviceställe.

Följ dessa instruktioner ifall du har en mottagningstid och du nu har symtomer som tyder på en luftvägsinfektion och/eller magsymtom eller om du har rest utomlands under de senaste 14 dagar:

 • Om du har en mottagningstid till munhälsan så avboka din mottagningstid
 • Ifall du har en mottagningstid till mental hälsan så kan du kontakta ditt serviceställe och ändra mottagningen till en distansmottagning
 • Om du har en annan typ av mottagningstid påkommande så kan du kontakta ditt serviceställe och fråga om en distansmottagning ör möjlig.

Du kan avboka din mottagningstid enbart 1 timme innan mottagningen utan att du behöver betala en avbokningsavgift. Avbokningen sköts genom Self-tjänsten eller genom att du ringer ditt eget serviceställe. Du hittar från serviceställens hemsidor också avbokningsnumret. OBS! Avbokningsavgiften faktureras ifall du inte är i kontakt med SHVS.

Du kan vid behov vara i kontakt med SHVS genom att ringa ditt eget serviceställe eller genom att kontakta oss via SelfChatten.

Resehälsorådgivningen är stängd

SHVS:s resehälsorådgivningen är stängd för tillfället. Vi kommer att meddela i ett senare tillfälle när tjänsten återöppnar.

Grupperna annullerade

På grund av coronavirusepidemin är de vårdande grupperna annullerade, med undantag de grupper som fungerar på distans.

Sjukfrånvarointyg

Många universitet har meddelat att de inte under de rådande omständigheterna kräver av studerande sjukfrånvarointyg. SHVS skriver därmed inte huvudsakligen några sjukintyg i nu läget. SHVS kommer att meddela läroanstalterna om detta.

____________

Uppdaterad 13.3.2020

Coronaviruset (COVID-19) som fick sin början i Wuhan i Kiva i början av året har kommit till Europa och spridningen av viruset har eskalerat. Institutet för hälsa och välfärd uppskattar att en epidemi är påkommande här i Finland.

Viruset orsakar influensaliknande symtom i luftvägarna. En del smittade kan även drabbas av lunginflammation. De flesta som insjuknar uppvisar dock endast lindriga symtom

Ifall du har symtomer som tyder på akut luftvägsinfektion så som feber (över 38 grader), hosta och/eller andnöd, och du har inom det nära förflutna rest utomlands eller varit i nära kontakt med en person som har laboratorium verifierad COVID-smittan så uppmanas du att

 • stanna hemma
 • kontakta per telefon med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Anländ inte till SHVS vårdutrymmen, eftersom du riskerar att smitta andra människor som befinner sig där.

Annullering av mottagningstid

Annullera din mottagningstid med SHVS även om du enbart har lindriga symtomer av en luftvägsinfektion. Du kan avboka din mottagningstid enbart 1 timme innan mottagningen på grund av situationen angående coronaviruset. Avbokningen kan skötas via Self-tjänsten eller per telefon. OBS! Avbokningsavgiften faktureras ifall du inte är i kontakt med SHVS.

Sjukfrånvarointygen

Många universitet har meddelat att de inte under de rådande omständigheterna kräver av studerande sjukfrånvarointyg. SHVS skriver därmed inte huvudsakligen några sjukintyg i nu läget. SHVS kommer att meddela läroanstalterna om detta.

Distansmottagningen står i din tjänst

SHVS mottagningstjänster fortsätter normalt nu just. Du kan kontakta SHVS vid behov via telefonnumret till bedömning av vårdbehovet eller via SelfChat. Du kommer att erbjudas härefter möjligheten till distansmottagning i alla sådana situationer där ärendet kan skötas på distans. Läs mera om distansmottagningen.

Följ dessa

 • Du kan följa aktuell information som berör coronaviruset (COVID-19) via Institutet för hälsa och välfärds hemsida.
 • Tänker du resa? Kontrollera i så fall de senaste resemeddelandena på Utrikesministeriets webbplats. Webbplatsen innehåller viktig information om resande samt anvisningar om hur man gör en reseanmälan.

____________

Uppdaterad 10.3.2020

Coronaviruset som fick sin början i Kiva i början av året har förorsakat fall av lunginflammation i flera länder.

Enligt THL har 155 fall av coronavirussmittan konstaterats i Finland (uppdaterat 13.3.2020).

Enligt THL kan fall av coronavirussmittan (COVID-19) förekomma hos personer som

 • rest epidemiområden som är i Fastlandkina (berör inte Macao, Hongkong eller Taiwan), Sydkorea, Iran, Italien eller skidområden i Tyrolen i Österrike och delstaten Nordrhein-Westfalen i Tyskland
 • personer som har varit i nära kontakt med personer som har fått coronavirussmittan

Viruset orsakar influensaliknande symtom i luftvägarna. En del smittade kan även drabbas av lunginflammation. De flesta som insjuknar uppvisar dock endast lindriga symtom.

Ifall du har symtomer som tyder på akut luftvägsinfektion så som feber (över 38 grader), hosta och/eller andnöd, och du har varit minst fjortondagar sedan i de nämnda epidemiområden eller om du varit i nära kontakt med en person som har en laboratorium verifierad smittan av coronaviruset  (COVID-19) så uppmanar vi dig att

 • stanna hemma
 • kontakta per telefon med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Obs! Du kan vara i kontakt vid behov med SHVS genom att ringa eller via SelfChat. Men kom inte till serviceställen ifall du misstänker att du har fått coronavirussmittan, eftersom du riskerar att smitta viruset till andra.

Följ dessa

 • Du kan följa aktuell information som berör coronaviruset (COVID-19) via Institutet för hälsa och välfärds hemsida.
 • Tänker du resa? Kontrollera i så fall de senaste resemeddelandena på Utrikesministeriets webbplats. Webbplatsen innehåller viktig information om resande samt anvisningar om hur man gör en reseanmälan.

____________

Uppdaterad 27.2.2020

Coronaviruset som fick sin början i Kiva i början av året har förorsakat fall av lunginflammation i flera länder.

Enligt THL har två fall av coronavirussmittan konstaterats i Finland (uppdaterat 26.02.2020). Risken för smittan är fortfatande liten i Finland.

Enligt THL kan fall av coronavirussmittan (COVID-19) förekomma hos personer som

 • rest i Fastlandkina (berör inte Macao, Hongkong eller Taiwan), Sydkorea, Iran eller Italiens regioner Lombardia, Veneto,Piemonte och Emilia-Romagna
 • personer som har varit i nära kontakt med personer som har fått coronavirussmittan

Viruset orsakar influensaliknande symtom i luftvägarna. En del smittade kan även drabbas av lunginflammation. De flesta som insjuknar uppvisar dock endast lindriga symtom.

Ifall du har symtomer som tyder på akut luftvägsinfektion så som feber (över 38 grader), hosta och/eller andnöd, och du har varit minst fjortondagar sedan i de nämnda epidemiområden eller om du varit i nära kontakt med en person som har en laboratorium verifierad smittan av coronaviruset  (COVID-19) så uppmanar vi dig att

 • stanna hemma
 • kontakta per telefon med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Du kan vara i kontakt vid behov med SHVS genom att ringa eller via SelfChat.

____________

Uppdaterad 06.02.2020

Fall av lunginflammation orsakade av ett nytt coronavirus (2019-nCoV) har i början av året konstaterats i Kina. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har ett laboratorium verifierat fall av coronaviruset observerats i Finland 29.1.2020 (uppdaterad 13.2.2020).

Enskilda fall är möjliga i Finland i samband med internationell rörlighet och turism, men smittorisken är ytterst liten i Finland.

Smittan kan förekomma i Finland hos resenärer som har rest i Fastlandskina i områden där epidemin förekommer eller om personen i fråga har varit i nära kontakt med en sådan person som har fått coronavirussmittan.

Ifall du har symtomer som tyder på akut luftvägsinfektion så som feber (över 38 grader), hosta och/eller andnöd, och du har varit minst fjortondagar sedan i Fastlandskina (berör inte Macao, Hongkong eller Taiwan) eller om du varit i nära kontakt med en person som har en laboratorium verifierad smittan av Wuhan coronaviruset så uppmanar vi dig att

 • stanna hemma
 • kontakta per telefon med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Du kan vara i kontakt vid behov med SHVS genom att ringa eller via SelfChat.

Du kan följa aktuell information som berör coronaviruset från Wuhan via Institutet för hälsa och välfärds hemsida.

____________

Uppdaterad 30.1.2020

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har ett fall av coronavirus observerats 29.1. i Finland.

Enskilda fall är möjliga i Finland i samband med internationell rörlighet och turism, men smittorisken är ytterst liten i Finland.

Gör så här ifall du har besökt Wuhan, Kina eller om du har varit i nära kontakt med en person som har en laboratorium verifierad smittan av coronaviruset och du nu har över 38 grader feber och symtomer i dina luftvägar (hosta, andnöd):

 • stanna hemma
 • kontakta per telefon med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Du kan följa aktuell information som berör coronaviruset i Wuhan via Institutet för hälsa och välfärds hemsida.

____________

27.1.2020

Under början av året 2020 har olika fall av lunginflammation konstaterats i Wuhan, Kina. Förorsakaren har identifierats vara en ny typ av coronavirus. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har inga fall av coronaviruset från Wuhan observerats i Finland. Enskilda fall är möjliga i Finland i samband med internationell rörlighet och turism.

Ifall du har besökt Wuhan, Kina eller om du har varit i nära kontakt med en person som har laboratorium verifierad smittan av coronaviruset och du nu har

 • Feber (över 38 grader) och
 • Symtomer i luftvägarna (hosta, andnöd),

i så fall uppmanar vi dig att stanna hemma och till att ta kontakt med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Du kan vara i kontakt vid behov med SHVS med din telefon eller via SelfChat.

Läs mera: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/anvisningar-for-resenarer-hur-kan-man-skydda-sig-mot-wuhan-coronaviruset-?redirect=%2Fsv%2Fweb%2Fthlfi-sv%2Faktuellt