Hoppa till verktygsfältet

Studiesamfundsarbetets spetsprojekt år 2021 har valts

Projektet Kyykyllä opiskelukykyä (”Studieförmåga genom övningar att sitta på huk”) har valts till studiesamfundsarbetets spetsprojekt för år 2021. SHVS och studerande vid yrkeshögskolan LAB producerade sex videor, vars syfte är att uppmuntra till fysisk aktivitet. Videorna är relaterade till SHVS temaår Motion 2021–2022 som är avsett att främja hälsa.

Spetsprojektet och hedersomnämnandet offentliggjordes under ett webbinarium på SHVS-dagen 23.3.2022. I valet av spetsprojekt fästes vikt vid att videomaterialet har många användningsmöjligheter. Projektet var också ett fint uttryck för gemenskap, då ett gäng studerande producerade videor med andra studerande som målgrupp. Videorna kan ses på YouTube (på finska).

Ett hedersomnämnande gick till projektet Löydä liikuntakaveri (“Hitta en träningskompis”) som genomfördes i Kuopio. Idén var att med applikationen Discord skapa ett forum där studerande kan söka någon att motionera med och där högskolans motionsservice också kan dela information om motionsevenemang. Projektet var ett utmärkt exempel på delaktighet inom studiesamfundet, då det genomfördes som ett samarbete mellan högskolornas lokala motionsservice och studerandekåren vid yrkeshögskolan Savonia (SAVOTTA). Konceptet kan enkelt tas i bruk också på andra orter och i andra högskolor.

SHVS projektpeng för att främja kollektiv hälsa beviljas årligen för projekt som genomförs av SHVS personal i samarbete med intressentgrupper och vars syfte är att utveckla arbetet inom studiesamfundet, skapa nya initiativ, utveckla den befintliga verksamheten och etablera nya verksamhetsformer som visat sig vara lyckade.

Spetsprojektet och hedersomnämnandet utsågs av ett riksomfattande team för studiesamfundsarbete.

En skärmdump av en av videorna i projektet.

En skärmdump av en av videorna i projektet.

Knäböjsskola videoklippen

Kolla genom att klicka den här länken knäböjsskolan som har gjorts av SHVS och LAB-studerande.