Hoppa till verktygsfältet

Den Flexibla modellen tas i bruk för tjänster inom oral hälsa

SHVS tar i bruk Den flexibla modellen inom oral hälsa vid sidan om de traditionella mottagningstiderna. Modellen innebär att studerande i stället för en exakt mottagningstid får ett tidsfönster på en timme, under vilken behandlingen börjar. En mer exakt starttid bekräftas via sms cirka en halvtimme på förhand.

Inte heller den exakta sluttiden för besöket är känd på förhand, eftersom flera olika behandlingsåtgärder kan göras under samma besök om situationer tillåter.

Målet är att under så få besök som möjligt göra de behandlingsåtgärder som patienten behöver.

Den flexibla modellen har varit i bruk som ett pilotprojekt vid servicestället i Tölö i Helsingfors från och med mars 2020, vid sidan om de vanliga mottagningstjänsterna inom oral hälsa. Baserat på de erfarenheter som fåtts där tas modellen under våren 2022 i bruk utöver vid servicestället i Tölö också i Jyväskylä, Uleåborg och Åbo. Efter sommaren utvidgas konceptet till att omfatta också Tammerfors.

Fler behandlingsåtgärder på en gång

På mottagningen utvärderas vilka åtgärder som behövs och hur lång tid de tar att genomföra. Under samma besök kan tandläkaren till exempel laga en tand och munhygienisten ta bort tandsten eller repetera anvisningar om egenvård. Om det krävs omfattande ingrepp kan nya mottagningstider behöva bokas.

Med Den flexibla modellen strävar vi efter att de studerande ska få tillgång till tjänster inom oral hälsa på ett smidigt sätt samt att tillgången på tider ska förbättras när antalet besök blir färre. För att målet ska nås bör den studerande förbereda sig på att stanna en längre stund på mottagningen än under ett traditionellt mottagningsbesök.

Denna modell passar särskilt de studerande som inte är i stort behov av vård eller studerande som har längre väg till mottagningen.

Så här fungerar Den flexibla modellen

I Den flexibla modellen

  • får du i stället för en exakt mottagningstid ett tidsfönster (t.ex. kl. 9–10) inom vilket ditt mottagningsbesök börjar
  • cirka en halv timme innan ditt mottagningsbesök börjar får du ett sms till det mobilnummer du uppgett, och i meddelandet ges närmare information om klockslaget (t.ex. besöket börjar kl. 9.45)
  • målet är att genomföra flera behandlingsåtgärder under samma besök, vilket leder till att det sannolikt krävs färre nya besök
  • du får först genomgå en undersökning av mun och tänder, och utgående från den bedöms vilka åtgärder som behöver göras under besöket samt hur lång tid det tar att genomföra dem
  • i början av mottagningsbesöket utvärderas vilka åtgärder som behöver göras och hur lång tid det tar att genomföra dem
  • vid behov bokas en ny tid åt dig, om det krävs omfattande ingrepp

Den flexibla modellen passar dig om

  • du har möjlighet att vara flexibel och komma till mottagningen inom en timme
  • du har möjlighet att vid behov stanna längre för att genomgå fler behandlingsåtgärder
  • du har möjlighet att ta emot sms

Boka tid till Den flexibla modellen via tidsbokningen >>

I samband med tidsbokningen får du ett bekräftelsemeddelande samt en påminnelse 24 timmar innan tidsfönstret börjar

Fyll i hälsodeklarationen i webbtjänsten Self innan du kommer till mottagningen.

De tider som bokats till Den flexibla modellen kan också ses i Self (observera att tider som bokats till Tölö kan ses i Self först efter 21.3.2022).

Om du inte kan komma till mottagningen vid den tidpunkt som bokats för dig, kom ihåg att flytta eller avboka tiden via Self i god tid. Om du inte kommer till mottagningen eller om du avbokar tiden för sent utan godtagbar orsak uppbär vi en avgift för den oanvända tiden. Mer information Tidsbokning – SHVS

Den Flexibla modellen tas i bruk under året 2022 på dessa serviceställen

Tölö, Jyväskylä, Uleåborg, Åbo, Tammerfors

En graf som illustrerar den flexibla modellen.

Uppdaterad: 10.5.2022