Hoppa till verktygsfältet

Statsunderstöd ger SHVS möjlighet att erbjuda högskolestuderande fler tjänster inom mental hälsa

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat att bevilja SHVS ett statsunderstöd på 4,2 miljoner euro, som ska användas för att öka utbudet av tjänster inom mental hälsa under år 2022. Avsikten är att använda statsunderstödet för att motverka de problem som coronapandemin medfört för högskolestuderande.

I sin tilläggsbudget våren 2020 beviljade riksdagen SHVS rätt att ansöka om totalt 5 miljoner euro i statsbidrag för att motverka de problem som coronapandemin medfört, stödja studieförmågan och säkerställa välbefinnandet hos högskolestuderande. I våras beslöt social- och hälsovårdsministeriet att bevilja SHVS ett understöd om cirka 750 000 euro för att göra det möjligt att producera tjänster i ovannämnda syfte under år 2021. SHVS har nu fått ett positivt beslut som innebär ytterligare ett understöd på 4,2 miljoner euro, som kan användas fram till slutet av år 2022.

– Majoriteten av högskolestuderandena mår bra, men de långvariga undantagsförhållandena har kunnat påverka välbefinnandet. Förändringar i hur studierna organiseras, den ökade andelen självständiga studier och studier via webben samt begränsningar av det sociala livet har ökat osäkerheten, den psykiska belastningen och känslan av ensamhet i de studerandes vardag. Att de studerande i höst återvänt till campusen har inte underlättat situationen för alla, konstaterar Tommi Väyrynen, ledande överläkare för mentalvården och studiesamfundsarbetet vid SHVS.

Understödet som nu beviljats ger SHVS möjlighet att utöka utbudet av tjänster som stöder den mentala hälsan och att temporärt öka resurserna som behövs för att erbjuda dessa tjänster.

– Tack vare understöden som beviljats kan vi utöka utbudet av tjänster inom mental hälsa kännbart. Det gäller både egenvårdstjänster med låg tröskel och terapeutiska tjänster som erbjuds av våra experter. Vi fortsätter utveckla våra digitala tjänster inom mental hälsa, arrangerar första hjälpen-kurser i mental hälsa och utbildar både vår egen personal och personalen vid högskolorna, berättar Väyrynen.    

Tilläggsfinansieringen som beviljades i våras användes för att utöka chattjänsterna

I våras beviljades SHVS tilläggsfinansiering till ett belopp om cirka 750 000 euro avsett att användas under år 2021. SHVS har i huvudsak använt dessa pengar för att utöka chattjänsterna med inriktning på mental hälsa. I juni öppnades den anonyma tjänsten MieliChat, och i september utökades de terapeutiska tjänsterna med en ny chattlinje i SelfChat med inriktning på mental hälsa.

– Det fanns en klar efterfrågan både på MieliChat, som ger de studerande tillgång till anonymt samtalsstöd, och på att utvidga den terapeutiska chattjänsten. Studerandena har använt dessa kanaler flitigt.

Mer information

ledande överläkare för mentalvården och studiesamfundsarbetet, Tommi Väyrynen, tfn 046 876 9743