Hoppa till verktygsfältet

Studeranderådets år 2021

SHVS studeranderåd inledde sin verksamhet 18.2.2021 när en grupp universitets- och yrkeshögskolestuderande tillsammans med representanter för SHVS samlades till det första konstituerande mötet för studeranderådet genom tiderna. Under året samlades rådet 10 gånger i olika konstellationer. Under gemensamma möten som samlade hela rådet och i fyra smågrupper presenterades nya initiativ och konkreta förslag till utveckling av verksamheten under verksamhetsåret. Rådsmedlemmarnas deltagande under år 2021 var cirka 43 %.

Resultaten av rådets arbete under år 2021

  • Det övergripande temat för studeranderådets arbete under detta år var utveckling av funktionalitet och innehåll i webbtjänsten Self. Resultaten av detta arbete ser vi genast i början av det kommande året, när den förnyade webbtjänsten öppnas för de studerande.
  • Förnyelse av hälsoenkäten. Den förnyade enkäten HälsoStarten testas som bäst och tas i bruk i januari. Läs mer
  • Studeranderådet gav förbättringsförslag beträffande både innehåll och layout i informationsguiden om samråd om studerandehälsa, och dessa beaktades när guiden färdigställdes. Guiden publicerades i november, och de olika språkversionerna produceras som bäst. Ta en titt på guiden (på finska)
  • Rådet behandlade även kommunikationsmaterialet som är riktat till nya studerande. Nytt material för detta ändamål kommer att produceras under det kommande året.

Studeranderådets verksamhet utvecklas utgående från de lärdomar vi dragit och den feedback vi fått under rådets första verksamhetsår. Nästa år minskas antalet smågrupper så att deltagarna får möjlighet att jobba mer mångsidigt med olika temaområden. Under år 2022 kommer rådet att i större utsträckning också behandla teman som de studerande lyfter upp på agendan. Teman som rådsmedlemmarna lyfter fram är bland annat tjänster och uträttandet av ärenden för specialgrupper, lågtröskeltjänster i studiesamfunden samt utveckling av kommunikationen med studerande. Därtill justeras antalet rådsmedlemmar så att rådets verksamhet är så smidig som möjligt och så att delaktigheten främjas. En del av dem som var rådsmedlemmar 2021 fortsätter under år 2022, och utöver dem söker vi nya medlemmar i samarbete med student- och studerandekårerna.

SHVS tackar alla studeranderådsmedlemmar för deras banbrytande arbete under år 2021 och önskar alla gamla och nya rådsmedlemmar välkomna med i det gemensamma utvecklingsarbetet år 2022!